24.06.2024
 
המלונאים: "רווח נמוך יחסית"

 

 

שירות חדשות תיירות

 

התאחדות המלונות פירסמה הודעת תגובה להודעת הלמ"ס בעניין רווחיות המלונות לשנת 2015:

"התחזקות שער החליפין של הדולר בשנת 2015 הגדילה משמעותית את הכנסות בתי המלון מהתיירות הנכנסת. הודות להתחזקות הדולר, הגיע הרווח התפעולי לפני הוצאות פחת ומימון ל-1.6 מיליארד ש', שהם 17.6% מהמחזור.

הוצאות מימון ופחת מגיעות במלונאות בארץ להיקף של כ-14%-13% מהמחזור בשנה, כך שהרווח הנקי נמוך משמעותית. אילולא ההתחזקות הבלתי צפויה של שער הדולר - הרווחיות, שגם כך היא נמוכה, הייתה נשחקת בצורה משמעותית.

מאחר וההשקעה ההונית בבתי המלון בארץ גבוהה, ועומדת על למעלה מ-40 מיליארד ש', הרי שרווח של 1.6 מיליארד ש', לפני הוצאות מימון ופחת, הוא רווח נמוך יחסית לענפי משק אחרים, ביחס לכל קנה מידה כלכלי וכמובן לעומת המלונאות בעולם.

תמונת המצב במחצית הראשונה של שנת 2016 פחות טובה לבתי המלון, משום שהרוח הגבית של שער החליפין של הדולר הפכה להיות שלילית, בה בשעה שנתוני בתי המלון מלמדים על פחות לינות תיירים מאשר לפני 'צוק איתן'."

 

 

 

06/07/2016