21.06.2024
 
גלובל כנפיים רכשה מטוס איירבוס A330 ב-88 מיליון דולר

 

 

שירות חדשות תיירות

 

גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, הודיעה על השלמת עסקת ליסינג לרכישת מטוס החדיש והיקר ביותר בצי, זאת בהמשך לדיווח החברה מיום 29 בנובמבר, 2015.

העלות הכוללת של רכישת המטוס החדיש מסתכמת לסך של כ-88 מיליון דולר. על פי הסכם החכירה, צפויים התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת להסתכם לסך של כ-83 מיליון דולר. התקבולים הצפויים מסך הסכמי החכירה של גלובל כנפיים ליסינג בשנים הבאות, כולל עסקה זו, מסתכמים לסך של כ-246 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-168 מיליון דולר עד סוף מרץ 2020.

המטוס, מדגם איירבוס 330-200 משנת ייצור 2012, הינו הצעיר והחדיש ביותר בצי ומוחכר לחברת התעופה וירג'ין אוסטרליה, לתקופה המסתיימת במהלך שנת 2024 - תקופת החכירה הרחוקה ביותר כיום, בדמי חכירה קבועים המשולמים מדי חודש מראש. בנוסף לדמי החכירה, תפקיד החוכרת בידי הקבוצה, מדי חודש, רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס בחודש הקודם.

העסקה מבוצעת באמצעות רכישת חברה ייעודית אנגלית אשר מחכירה את המטוס לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה הבעלים של המטוס. החוכרת העמידה לטובת החברה והחברה הייעודית פיקדון שאינו נושא ריבית בגובה 2 חודשי דמי חכירה, כביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי הסכם החכירה, אשר יוחזר לה בתום תקופת החכירה. מכלל עלות העסקה מומן סך של 40 מיליון דולר באמצעות הלוואה Recourse שנטלה הקבוצה מבנק זר. יתרת העסקה מומנה מתמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בסך של כ-30 מיליון דולר שהונפקו בחודש נובמבר 2015 וייפדו סופית בשנת 2024, וכן מאמצעיה העצמיים של הקבוצה ומהפקדות החוכרת.

לאחר ביצוע עסקה זו, ימנה צי המטוסים של הקבוצה 17 מטוסי סילון (11 מטוסי איירבוס ו-6 מטוסי בואינג) אשר 16 מהם מוחכרים ל-11 חברות שונות בעשר ארצות על פני שש יבשות שונות.

גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים אחזקות (100%) פועלת בתחום החכרת מטוסים, המאופיין ביציבות גבוהה ביחס לענף התעופה בכללותו, והיא עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה במדינות שונות בעולם וכן במכירתם.

 

 

 

27/03/2016