23.06.2024
 
ועד מנהל חדש לאגודת התעופה הכללית

 

 

שירות חדשות תיירות

 

אגודת התעופה הכללית בישראל, עמותה הפועלת לקידום התעופה בישראל ולייצוגם של טייסים, מדריכי טיסה, בעלי מטוסים וחניכי טיס, בחרה במהלך האסיפה הכללית שנערכה לאחרונה בוועד חדש: נתן שרון, אורי אביב, דוד איזנברג, עו"ד נתנאל (נתי) פרץ, יהודה ביין, אילן מיטל, יורם בלוך, אלי עינבר ושי עדן. ועד האגודה בחר בנתן שרון לתפקיד יו"ר האגודה, בדוד איזנברג לתפקיד מזכיר האגודה ובאילן מיטל לתפקיד גזבר האגודה.

בישיבת הוועד הראשונה הוחלט על אסטרטגיית הפעולה והמשימות הנדרשות, במטרה להבטיח את עתידה ואת פיתוחה של התעופה הכללית בישראל. בראש סדר העדיפויות: שימור ופיתוח שדות התעופה והתשתיות הרלוונטיות לתעופה הכללית בישראל ובעיקר שדה התעופה בהרצליה, שקיבל ארכת פעילות לשלוש שנים נוספות, ושדה דב, שהדיונים על עתידו מתנהלים בימים אלו. בנוסף, יתמקד הוועד בקידום ובשיפור בטיחות הטיסה, הרחבת אוכלוסיית הטייסים האזרחיים והצערת גיל הטייסים, חיזוק הקשר השוטף עם כלל הגופים הרלוונטיים, הרשויות ומשרדי הממשלה.

"אני מודה בשמי ובשם חברי הוועד על האמון שניתן בנו על ידי מאות מחברי האגודה", אומר נתן שרון, יו"ר האגודה הנכנס. "המאבקים על שדות התעופה בהרצליה ובשדה דב לא נגמרו: ארכת הפעילות שניתנה לשדה התעופה בהרצליה אמנם נראית ארוכה, אך עלינו לפעול במרץ כדי להסדיר את פעילות השדה בשלוש השנים הקרובות וכדי להבטיח את עתידה של התעופה הקלה במדינת ישראל. המאבק על שדה דב חשוב לא פחות ואנו פועלים במרץ כדי להאריך את משך הפעילות האזרחית בשדה. הצערת גיל הטייסים בתחום התעופה הקלה היא יעד מרכזי עבור האגודה, שכן חזינו בשנים האחרונות בגיוסם של מספר גדול של טייסים, שהחלו את דרכם התעופתית בתעופה הקלה, לחברות התעופה הישראליות: אל על, ארקיע, ישראייר וקא"ל. אני צופה שמגמה זו תימשך ותתעצם: עם התארכות שירות החובה של טייסי חיל האוויר והקטנה ניכרת של מספר הטייסים עקב מגמת המעבר לכלי טיס בלתי מאוישים, ברור לכל מומחי התעופה, בארץ ובעולם, כי התעופה הכללית היא ה"יצרן" העיקרי של טייסים לחברות התעופה. זאת, בנוסף לכל אותן פעילויות שמתקיימות אך רק בתעופה הכללית, כפי שקיים ברחבי העולם".

שרון ציין עוד כי "אגודת התעופה תמשיך לחזק את הקשר עם כל הגופים העוסקים בתעופה האזרחית על כלל היבטיה, ובתעופה הכללית בפרט: משרדי התחבורה, הפנים והאוצר, ועדת הכלכלה של הכנסת, רת"א, רש"ת, חיל האוויר, חברות התעופה הישראליות, איגוד הטייסים, מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, העיריות בהם פועלים שדות התעופה הפנים-ארציים ועוד".

 

 

 

05/01/2016