16.06.2024
 
אוקטובר בבתי המלון: ירידה בתיירות הנכנסת כבר עם פרוץ גל הטרור הנוכחי

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני הלינות והתפוסות באוקטובר בבתי המלון, מהם מתקבלת תמונה לא טובה ביחס לתיירות הנכנסת כבר עם פרוץ גל הטרור הנוכחי.

לינות תיירים; בבתי המלון נרשמו באוקטובר כ-948 אלף לינות תיירים, 16% עלייה לעומת אוקטובר אשתקד, שבו התיירות הנכנסת הייתה במשבר עמוק לאחר 'צוק איתן', אך ההשוואה המשמעותית יותר היא לאוקטובר 2013 ומדובר ב-21% ירידה בלינות.
במצטבר: ספטמבר - אוקטובר, מדובר ב-16% עלייה בלינות התיירים לעומת ספטמבר - אוקטובר אשתקד, וב-18% ירידה לעומת ספטמבר - אוקטובר 2013.

לינות ישראלים; השנה חלו רוב חגי תשרי בספטמבר ולא חלקם באוקטובר, כמו אשתקד. עובדה שהשפיעה על תמונת נתוני אוקטובר של לינות הישראלים בבתי המלון.
באוקטובר נרשמו בבתי המלון כ-1.1 מיליון לינות ישראלים, 15% ירידה ביחס לאוקטובר אשתקד (אז חל סוכות באוקטובר), אבל 9% עלייה לעומת אוקטובר 2013.
במצטבר: ספטמבר - אוקטובר, מדובר בירידה של 4% בלינות הישראלים השנה לעומת אשתקד, ובעלייה של 5% לעומת ספטמבר - אוקטובר 2013.

סה"כ לינות תיירים + ישראלים באוקטובר השנה: כ-2 מיליון, 3% ירידה לעומת אוקטובר 2014, ו- 8% ירידה לעומת אוקטובר 2013.

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "השוואת לינות התיירים לשנה שעברה אינה מלמדת דבר, כי אז היינו לאחר סיום מבצע 'צוק איתן' והתמודדנו עם התרסקות חדה בתיירות הנכנסת. לעומת זאת, ההשוואה ל- 2013 מלמדת שהמצב עדיין לא חזר לקדמותו לתקופה, שקדמה ל'צוק איתן'".

התפלגות לינות התיירים: כמעט בכל הארץ עליות ביחס לאוקטובר 2014 (שחל, כאמור, מיד לאחר תום 'צוק איתן' - בשיא המשבר בתיירות הנכנסת), לעומת זאת, במרבית האזורים ירידות לעומת אוקטובר 2013:
במערב ירושלים נרשמו כ-249 אלף לינות (9% עליה לעומת אוקטובר 2014, אך 16% ירידה לעומת אוקטובר לפני שנתיים), בתל-אביב כ-217 אלף לינות (25% עליה לעומת אשתקד, אך 15% ירידה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת כ-119 אלף לינות (22% עליה לעומת אשתקד ו-26% ירידה לעומת 2013), באילת כ-72 אלף לינות (33% עליה לעומת אשתקד ו-45% ירידה לעומת 2013), בים המלח כ-58 אלף לינות (7% עליה לעומת אשתקד ו-32% ירידה ביחס 2013), בנתניה כ-35 אלף לינות (1% עליה לעומת אשתקד ו-28% ירידה לעומת 2013), בהרצליה כ-25 אלף לינות (43% עליה לעומת אשתקד ו-59% עליה לעומת 2013) ובחיפה כ-23 אלף לינות (35% עליה לעומת אשתקד ו-12% ירידה לעומת 2013).
לעומת זאת, בנצרת חלה ירידה גם לעומת אשתקד. כ-34 אלף לינות (2% ירידה בהשוואה לאשתקד ו-18% ירידה לעומת אוקטובר 2013),

התפלגות לינות הישראלים: בכל הארץ, למעט בהרצליה, ירידות ביחס לאוקטובר אשתקד.
באילת נרשמו באוקטובר 516 אלף לינות (16% ירידה לעומת אשתקד וללא שינוי ביחס ל-2013), בים המלח כ-136 אלף לינות (16% ירידה ירידה לעומת אשתקד ו- 4% עליה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת כ-77 אלף לינות (33% ירידה לעומת אשתקד, ו-25% עליה לעומת 2013), במערב ירושלים כ-62 אלף לינות (9% ירידה לעומת אשתקד ו-40% עליה לעומת 2013), בתל-אביב כ-57 אלף לינות (11% ירידה לעומת אשתקד ו-46% עליה לעומת 2013), בחיפה כ-24 אלף לינות (2% ירידה לעומת אשתקד ו-10% עליה לעומת 2013), בנתניה כ-15 אלף לינות (1% ירידה לעומת אשתקד ו-43% עליה לעומת 2013) ובנצרת כ-5 אלף לינות (9% ירידה לעומת אשתקד ו-21% ירידה לעומת 2013).
לעומת זאת בהרצליה כ-11 אלף לינות (5% עליה לעומת אשתקד ו-47% עליה לעומת 2013).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: בהשוואה לאוקטובר 2014, נרשמה מגמה מעורבת, אך ביחס לאוקטובר 2013 - נרשמו ירידות במרבית האזורים. באילת כ-587 אלף לינות (12% ירידה לעומת אשתקד ו-9% ירידה לעומת 2013), במערב ירושלים כ-311 אלף לינות (5% עליה לעומת אשתקד ו8% ירידה לעומת 2013), בתל-אביב כ-274 אלף לינות (15% עליה לעומת אשתקד ו-7% ירידה לעומת 2013), בים המלח כ-194 אלף לינות (11% ירידה לעומת אשתקד ו-10% ירידה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת כ-196 אלף לינות 7% ירידה לעומת אשתקד ו-12% ירידה לעומת 2013), בחיפה כ-47 אלף לינות (13% עליה לעומת אשתקד ו-2% ירידה לעומת 2013), בנתניה כ-51 אלף לינות (ללא שינוי לעומת 2014 ו-15% ירידה לעומת 2013), בנצרת כ-39 אלף לינות (3% ירידה לעומת אשתקד ו-18% ירידה לעומת 2013) ובהרצליה כ-36 אלף לינות (28% עליה לעומת אשתקד ו-55% עליה לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-70% (4% עליה לעומת אוקטובר 2014 ו-12% ירידה לעומת אוקטובר 2013).
התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה במלונות תל אביב: כ-80%, אחר כך במלונות ים המלח כ-77%, באילת כ-72%, במלונות מערב ירושלים כ-71% , בחיפה כ-65%, בטבריה וסובב כנרת כ-66%, בנתניה כ-66%, בהרצליה כ-66% ובנצרת כ-65%.

 

מצבת חדרי המלון עמדה באוקטובר על 50,395 (1%+), כאשר תוספת חדרי המלון הגבוהה ביותר נרשמה בהרצליה: 27%, בה גדלה מצבת החדרים ל-1,199 חדרי מלון.

 

סיכום החודשים ינואר - אוקטובר 2015 במלונות

לינות התיירים: כ-7 מיליון ( 11% ירידה לעומת ינואר - אוקטובר אשתקד, ו-13% ירידה לעומת התקופה המקבילה ב-2013).

לינות הישראלים: כ-11.6 מיליון (5% עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו-6% עליה לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ-18.6 מיליון (2% ירידה לעומת אשתקד ו-2% ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים עמדה על כ-62% (1% ירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו-6% ירידה לעומת 2013).

מצבת חדרי המלון בינואר-אוקטובר: עמדה על 50,304 חדרים (1%+).

 

 

 

23/11/2015