20.06.2024
 
14% ירידה בלינות תיירים בינואר-ספטמבר

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות מפרסמת היום את נתוני הלינות והתפוסות בספטמבר בתי המלון, מהם עולה תמונה בעייתית בתיירות הנכנסת, עוד לפני שפרץ גל הטרור הנוכחי.

לינות תיירים: בבתי המלון נרשמו בספטמבר כ-511 אלף לינות תיירים, 17% עלייה לעומת ספטמבר אשתקד, שבו התיירות הנכנסת הייתה במשבר גדול עם סיום 'צוק איתן', אך 10% ירידה לעומת ספטמבר 2013.
לינות ישראלים: בספטמבר נרשמו בבתי המלון כ-1.3 מיליון לינות ישראלים, 7% עלייה לעומת ספטמבר אשתקד, ו-2% עלייה לעומת ספטמבר 2013.
סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ-1.8 מיליון, 10% עלייה לעומת ספטמבר 2014, אך 2% ירידה לעומת ספטמבר 2013.

התפלגות לינות התיירים: ברוב אזורי הארץ עליות ביחס לספטמבר 2014 (שחל מיד לאחר תום 'צוק איתן'). לעומת זאת, במרבית האזורים ירידות לעומת ספטמבר 2013:
במערב ירושלים נרשמו כ-143 אלף לינות (35% עליה לעומת ספטמבר 2014, אך 13% ירידה לעומת ספטמבר לפני שנתיים), בתל-אביב כ-125 אלף לינות (5% עליה לעומת אשתקד וללא שינוי לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת 46 אלף לינות (3% ירידה לעומת אשתקד ו-18% ירידה לעומת 2013), בים המלח כ-28 אלף לינות (3% ירידה לעומת אשתקד ו-20% ירידה ביחס 2013), בנתניה כ-20 אלף לינות (2% ירידה לעומת אשתקד ו-35% ירידה לעומת 2013), בנצרת כ-20 אלף לינות (32% עליה לעומת אשתקד ומנגד 16% ירידה לעומת ספטמבר 2013), באילת כ-20 אלף לינות בלבד (13% עליה לעומת אשתקד ו-48% ירידה לעומת 2013), בהרצליה כ- 15 אלף לינות (54% עליה לעומת אשתקד ו-83% עליה לעומת 2013) ובחיפה כ-12 אלף לינות (3% עליה לעומת אשתקד ו-15% עליה לעומת 2013).

התפלגות לינות הישראלים: בכל הארץ עליות ביחס לספטמבר אשתקד, למעט בירושלים. באילת נרשמו בספטמבר כ-605 אלף לינות (6% עליה לעומת אשתקד ו-2% עליה לעומת 2013), בים המלח כ-145 אלף לינות (5% עליה לעומת אשתקד ו-4% ירידה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת כ-121 אלף לינות (24% עליה לעומת אשתקד, 8% ירידה לעומת 2013), במערב ירושלים 88 אלף לינות (5% ירידה לעומת אשתקד ו-7% עליה לעומת 2013), בתל-אביב כ-72 אלף לינות (3% עליה לעומת אשתקד ו-5% עליה לעומת 2013), בחיפה כ-30 אלף לינות (29% עליה לעומת אשתקד ו-11% עליה לעומת 2013), בנתניה כ-20 אלף לינות (16% עליה לעומת אשתקד ו-31% עליה לעומת 2013), בהרצליה כ-14 אלף לינות (17% עליה לעומת אשתקד ו-32% עליהלעומת 2013) ובנצרת כ-9 אלף לינות (80% עליה לעומת אשתקד ו-4% עליה לעומת 2013).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: בהשוואה לספטמבר 2014, נרשמה מגמה מעורבת, אך בהשוואה לספטמבר 2013 - נרשמו ירידות במרבית האזורים. באילת: כ-625 אלף לינות (7% עליה לעומת אשתקד ו-1% ירידה לעומת 2013), במערב ירושלים כ-231 אלף לינות (17% עליה לעומת אשתקד ו6% ירידה לעומת 2013), בתל-אביב כ-197 אלף לינות (4% עליה לעומת אשתקד ו-2% עליה לעומת 2013), בים המלח כ-173 אלף לינות (4% עליה לעומת אשתקד ו-7% ירידה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת כ-167 אלף לינות 15% עליה לעומת אשתקד ו-11% ירידה לעומת 2013), בחיפה 41 אלף לינות (20% עליה לעומת אשתקד ו- 12% עליה לעומת 2013), בנתניה כ-40 אלף לינות (6% עליה לעומת 2014 ו-13% ירידה לעומת 2013), בנצרת 29 אלף לינות (44% עליה לעומת אשתקד ו-11% ירידה לעומת 2013) ובהרצליה כ-28 אלף לינות (34% עליה לעומת אשתקד ו-54%עליה לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-58% (4% עליה לעומת ספטמבר 2014 ו-2% ירידה לעומת ספטמבר 2013).
התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה באילת: כ-72%, אחר כך במלונות ים המלח כ-66%, בתל אביב כ-57%, בחיפה כ-54%, בטבריה וסובב כנרת כ-51%, במערב ירושלים כ-51%, בנתניה כ-50%, ובהרצליה ובנצרת כ-49%.

מצבת חדרי המלון עמדה בספטמבר על 50,395 (1%+), כאשר תוספת חדרי המלון הגבוהה ביותר נרשמה בהרצליה: גידול של27%. 

 

סיכום החודשים ינואר - ספטמבר 2015 במלונות

לינות התיירים: כ-6 מיליון ( 14% ירידה לעומת ינואר - ספטמבר אשתקד, ו- 12% ירידה לעומת התקופה המקבילה ב-2013).

לינות הישראלים: כ-10.6 מיליון (7% עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו- 6% עליה לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ-16.6 מיליון (2% ירידה לעומת אשתקד ו-1% ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים עמדה על כ-61% (3% ירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו- 5% ירידה לעומת 2013).

 

 

 

25/10/2015