26.06.2024
 
אגודת מורי הדרך לחבריה: לא להיכנס לשטחי A

 

 

שירות חדשות תיירות

 

אגודת מורי הדרך פרסמה היום לחבריה, וכן לכלל מורי הדרך, קריאה להימנע מכניסה לשטחי הרשות הפלסטינית בכלל ולבית לחם בפרט. זאת, לאחר שהתברר כי בבקשת היתר הכניסה לשטחים אלה שאותם על המדריך למלא (אם ברצונו להיכנס לתחומיהם) נכלל סעיף ובו מתנערת המדינה מכל אחריות ביטחונית או אחרת לגורלו של מדריך שיאונה לו רע במהלך שהייתו שם. זאת, בהמשך לקריאה דומה שפורסמה כבר לפני מספר שנים.

מורי דרך רבים מתמודדים עם בקשות להדריך בשטחי הרשות הפלסטינית (בעיקר בבית לחם וביריחו), בעיקר משום שקיים שם אתרי דת ומסורת שהם חלק מתוכניות טיול של תיירים רבים. במקרים אחרים, הם נדרשים ללוות את קבוצותיהם אל שטחים אלה גם אם אינם מדריכים שם בפועל. ואולם, בשל פגיעות וחטיפות שכוונו כלפי ישראלים שחצו את הקווים, מאז אוקטובר 2000 אסורה לישראלים הכניסה לשטחי A לפי צו אלוף פיקוד מרכז. במרבית הכבישים בגדה המערבית מוצבים שלטים המזהירים ישראלים מפני כניסה לשטחים אלה (בפועל, צה"ל אוכף את האיסור על יהודים ישראלים בלבד, ולא על ערבים ישראלים). ישראלים המבקשים בכל זאת להיכנס לאזורים אלה כדי למלא את תפקידם (כולל מורי דרך) חייבים בקבלת היתר מיוחד, המצריך מילוי טופס בקשה.

בשבוע שעבר פרסם צה"ל ריענון לנוסח הבקשה לקבלת היתר כניסה לשטחי הרשות הפלסטינית. בנוסף לאזהרה הכלולה בו מפני פגיעה פיסית ואחרת בשל "אירועי לחימה שונים" ולהתחייבות הנדרשת מכל מורה דרך לתאם את כניסתו מול גורמי הביטחון, נכלל במסמך גם סעיף ובו התנערות מכל אחריות לגורל מגיש הבקשה - גם אם עמד בתנאי הזהירות שמכתיב צה"ל.

וכך נאמר בפסקה זו: "ביודעי את הסכנות הנ"ל, ולאחר שהערכתי את הסיכונים הצפויים לי בשטח הסגור, הנני נוטל בזה מרצוני הטוב והחופשי את הסיכונים על עצמי, ומוותר בזה כלפי מדינת ישראל/משרד הביטחון ו/או עובדיהם ו/או חייליהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הפועל בשמם ו/או מטעמם על כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר עם כל נזק לגוף ו/או לרכוש אובדן ו/או מוות מכל סוג או דרגה יגרמו לי בכל צורה שהיא, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן תוך כדי כניסה ו/או שהייה בשטח הסגור".

יו"ר אגודת מורי הדרך, בני כפיר, הודיע כי לאור הודעת צה"ל, הוא קורא למורי הדרך הישראלים להימנע מכניסה לבית לחם, ליריחו או לכל אזור אחר בשטחי הרשות הפלסטינית. "מדובר בסיכון ביטחוני ממדרגה ראשונה", אמר כפיר, "יש כאן הצהרה ברורה על הפקרת אנשים שנכנסים לשטחי הרשות הפלסטינית בסמכות וברשות וכחלק מעבודתם. מצד אחד, דורשים מכל מורה דרך לתאם את כניסתו, להשאיר פרטי התקשרות ולהישמע להוראות גורמי הביטחון - ומן הצד השני, מודיעים הם שאם הם בצרה זו הבעיה הפרטית שלהם".

"צריך לזכור שמורה הדרך צריך להתפרנס, וכאיש מקצוע הוא משרת את ענייני הקבוצה שאותה הוא מדריך", הוסיף כפיר, "אם לא יעשה כן, לא ישכרו את שירותיו והוא יהיה מובטל מעבודה. כך שהוא לא נכנס לשטחי A מרצונו או כדי למלא צרכים אישיים שלו, אלא לעומת זאת, אם הוא נענה דרישות הקבוצה ונכנס עמה לבית לחם וליריחו, מודיעה לו מדינת ישראל שהיא לא מוכנה לתת לו גיבוי או סיוע. יש כאן הצהרה ברורה על הפקרת אנשים שנכנסים לשטחי הרשות הפלסטינית בסמכות וברשות וכחלק מעבודתם".

"אגודת מורי הדרך מבקשת לקדם את פרנסת העוסקים במקצוע הזה, אבל שלומם האישי חשוב יותר", סיכם כפיר, "ולכן, אין לי ברירה אלא לקרוא לכל מורי הדרך שלא להיכנס לשטחי הרשות הפלסטינית כל עוד לא מוכנה מדינת ישראל לקחת אחריות ולהגן על אותם האנשים שהיא מתירה להם להיכנס פנימה. הזכות להיות מוגן על ידי המדינה שבה אנו אזרחים היא זכות יסד, ובמקרה הזה המדינה פשוט מתנערת ממנה".

 

 

02/09/2015