24.06.2024
 
2009-2014: גידול בפועל של 36% בתקציב משרד התיירות

 

 

מאת חגי רוזן

 

מסמך של אגף החשב הכללי באוצר ממחיש את גודל הבלוף התקציבי של משרדי הממשלה, כלומר בכמה חרג המשרד מהתקציב שנקבע לו, וב"בלוף" הכוונה היא שמתברר כי כל המשרדים, ללא יוצא מהכלל, חורגים לכיוון מעלה מתקציבם.

הנתונים מעניינים במיוחד בכל הקשור למשרד התיירות:

 

 

מהטבלה, עיניכם הרואות, מתברר כי לאורך הקדנציה שלו, דאג השר מיסז'ניקוב, שהיה שר מושמץ (ובצדק) בעניינים של התנהגות וטוהר-מידות, גם לתוספת תקציב ניכרת למשרד עליו היה מופקד.

בשנת תחילת הקדנציה (2009/10) שלו, הוסיף מיסז'ניקוב לתקציב בפועל של המשרד 4%, בשנה שלאחר מכן (2010/11) כבר הגדיל לעשות ודאג לתוספת בפועל של 15% לתקציב המשרד. ב-2011/12 - היה שיעור התוספת 4%. כך שבאופן עקבי גדל תקציב משרד התיירות בקדנציה של מיסז'ניקוב מ-478 מיליון ש' ל-588 מיליון ש' - שיעור של 23% (110 מיליון ש' במונחים כספיים).

שר התיירות לנדאו נכנס לתפקידו במארס 2013, ובשנת כהונתו הראשונה ירד תקציב משרד התיירות בפועל ב-6%, אך בשנת התקציב הבאה גדל בפועל תקציב המשרד ב-19%, כך שבקדנציה של לנדאו גדל בפועל תקציב משרד התיירות מ-588 מיליון ש' ל-652 מיליון ש' - 11% (גידול של 64 מיליון ש' במונחים כספיים).

בפועל - גדל תקציב משרד התיירות מ-478 מיליון ש' ב-2009 ל-652 מיליון ש' ב-2014 - 36.4%, שהם 174 מיליון ש' במונחים כספיים. אמנם בקטגוריית "המשרדים הכלכליים" שבו נמצא משרד התיירות מדובר בשיעור גידול המהווה "מקום טוב באמצע", לשם השוואה - תקציב משרד החקלאות עלה בתקופה זו ב-25%, תקציב משרד האנרגיה והמים - ב-54%, תקציב משרד הכלכלה ב-16%, תקציב משרד התקשורת ב-86% (בעיקר עקב גידול מבני) ותקציב משרד התחבורה זינק ב-37%.

 

 

 

07/08/2015