16.06.2024
 
הצעת התקציב: הגדלת תמלוגי רש"ת

 

שירות חדשות תיירות

מתוך הצעת תקציב המדינה לשנת 2015/16:

 

 

 

 

03/08/2015