14.06.2024
 
יוקם צוות מיוחד להסדרת התיירות הרפואית בישראל באמצעות חקיקה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

שר התיירות, ח"כ יריב לוין וסגן שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן, נועדו לישיבת עבודה מיוחדת בה  נקבע מתווה עבודה  להסדרת תחום התיירות הרפואית לישראל.

בפגישה המשותפת שנערכה בלשכת סגן שר הבריאות בירושלים, בהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות משה בר-סימנטוב ומנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, נידונו הדרכים והאפשרויות להביא לקביעת נהלים ברורים לתיירות הרפואית בבתי החולים, בהתאם לצורך הקיים ובהלימה לנהלי החוק.

לפי הסיכום בין השניים, הוחלט כי יוקם צוות מיוחד אשר יבחן את הנושא ויגבש תכנית בתוך זמן קצר להסדרת ענף התיירות הרפואית, במטרה להביא להסדרת התחום בחקיקה.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן אמר כי לתיירות הרפואית יש מקום בישראל וכי הוא תומך בה, אך יש צורך להסדרת התחום, תוך קביעת אמות מידה נכונות, בצורה מקצועית ויסודית, באופן שייעל את פעילות התקציבית של בתי החולים, ויביא לחיזוק הרפואה הציבורית בישראל, תוך הבטחת הקדימות למטופלים הישראלים (עיקרון על), לצד ביסוס רגולציה קפדנית על מקצועות התיווך והעיסוק בתחום זה.

שר התיירות יריב לוין אמר כי העיסוק בתחום התיירות הרפואית לישראל הפך בשנים האחרונות לתעשייה ענפה המכניסה לישראל מטבע חוץ רב, ומהווה מקור משמעותי למסים ולתעסוקה. בנוסף, הסדרה חוקית נכונה של התחום יש בה כדי לתרום לענף התיירות כולו הן בהגדלת מספרי התיירים הנכנסים לישראל והן בשיפור תדמיתה של ישראל והצגת פניה היפות והמתקדמות בעולם.

 

 

 

19/07/2015