14.06.2024
 
אושרה הבאת 500 עובדים ירדנים למלונות אילת

 

 

שירות חדשות תיירות

 

כחלק ממהלכים שעושה משרד התיירות להשבת התיירים לאילת, וביניהם מענק לחברות תעופה בסכום של 45 אירו על כל תייר שינחת בעיר, ובהמשך להחלטת הממשלה מלפני שנה על העסקתם של עד 1,500 עובדים אזרחי ירדן בבתי המלון באילת, אושרה פעימה ראשונה של העסקת 500 עובדים.

העובדים הירדנים יתנו פתרון יציב וזמין של כוח אדם עבור בתי המלון, בהתאם לתפוסת המלונות. על פי ההחלטה העובדים הירדנים יהיו עובדים יומיים היוצאים מישראל בתום יום עבודתם, תוך שיועסקו בעבודות ניקיון, חדרנות ושטיפת כלים בבתי מלון באילת בלבד. הסדרה זו צפויה לתרום גם ליחסים בין ישראל לבין ירדן, כחלק מפירות השלום. 

באזור אילת ישנם כ-12,000 חדרי מלון. לביצוע עבודות של חדרנות, שטיפת כלים וניקיון שטחים ציבוריים, נדרשים  אלפי עובדים, וזאת במיוחד על רקע העדר עורף אורבני לעיר אשר יוכל לסייע בגיוס עובדים. במשך השנים ניתנו פתרונות שונים בעלי אופי זמני לסיפוק כוח האדם הנדרש.

יצוין כי עד כה המאמצים שהושקעו ע"י משרדי הממשלה וענף המלונאות לעידוד ישראלים לעבוד בעבודות  אלו באילת לא צלחו. כך למשל, משרד התיירות, בשיתוף משרד האוצר ונציגי המלונות ניסו בעבר למשוך ישראלים לעבודה במלונות באילת באמצעות הטבות בשכר ובתנאים מיוחדים  כגון מלגות לימודים, מענקים שנתיים, כלכלה, מגורים ומעונות יום, אולם גם פעולות אלו לא הביאו לתוצאות מספקות.

במשרד התיירות אומרים, כי איכות המוצר התיירותי, ובכלל זה השירות בבתי המלון באילת, הוא קריטי לעתיד התיירות בעיר. מאחר שכלכלת אילת מבוססת על תיירות - כל פגיעה בתעשייה זו, בעקבות מחסור בכוח אדם, תהווה פגיעה ישירות בכלכלת העיר ובתושביה. יצוין כי על סמך הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לירדן בעבר, מועסקים היום  בענפים שונים עד 300 פועלים ירדנים באזור אילת על בסיס יומי. הסדר זה פועל בצורה טובה משנת 2000 כאשר מידי יום נכנסים כ-170 פועלים ירדנים לביצוע העבודות הללו וחוזרים לירדן בתום יום עבודתם.

כמו כן על פי ההחלטה, המכסות המוגדרות בהחלטה זו עומדות בתוקף עד לסוף שנת 2019 או עד למועד בו יעלה שיעור האבטלה באילת על 7.5% לפי נתוני שירות התעסוקה. על פי ההחלטה שר הפנים מוסמך להקצות 500 היתרים לפעימה ראשונה ולהורות, בהסכמת שר הכלכלה ובתיאום עם שר התיירות ושר האוצר, על הקצאת מכסת היתרים נוספת להעסקת העובדים, עד ל-1,500 היתרים. תהליך זה מאפשר לממשלה לבחון את היתרונות והחסרונות בהעסקת העובדים הירדנים וכן חופש פעולה בהפעלת מנגנוני תמריצים לעובדים ישראלים.

 

 

 

06/07/2015