24.06.2024
 
גלובל כנפיים רכשה מטוס איירבוס 330

 

 

שירות חדשות תיירות

 

גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, הודיעה היום, בהמשך להודעתה מ- 20 במאי השנה, על השלמת הסכם לרכישת מטוס מדגם איירבוס 330-200 (שנת ייצור 2000) ישירות מחברת איירבוס. המטוס מוחכר בהסכם קיים לחברת תעופה לאומית ממשלתית בדרום אמריקה לתקופה המסתיימת במהלך החציון השני של שנת 2019. על פי הסכם החכירה, צפויים התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת, להסתכם לסך של כ-19 מיליון דולר. דמי החכירה הינם קבועים ומשולמים מידי חודש מראש.

היקף העסקה הינו כ-38 מיליון דולר (כולל השקעות במטוס בתקופת החכירה, לגביהן התחייבה גלובל כנפיים). מכלל עלות העסקה מומן סך של כ-14 מיליון דולר באמצעות הלוואה (Recourse) שנטלה החברה מבנק בארץ, כאשר יתרת הסכום תמומן מאמצעיה העצמיים של גלובל ליסינג וכן מהפקדות החוכרת.

כמו כן הודיעה גלובל ליסינג על הארכת הסכמי ההחכרה של שני מטוסי איירבוס 320-200 (שנות ייצור 2001 ו-2002) המוחכרים לבריטיש איירווייס, חוכרת מהותית של החברה, בשש שנים נוספות עד לשנת 2022, עם אופציה לבריטיש איירווייס להארכת ההסכמים בשנתיים נוספות. התקבולים מדמי החכירה צפויים להסתכם לסך של כ-27 מיליון דולר. יתרת עלותם המופחתת של מטוסים אלו הסתכמה בספרי החברה ליום 31 במרץ 2015 לסך של כ-36 מיליון דולר. בכוונת החברה להתאים את ההלוואות בגין מטוסים אלו, הממומנות באמצעות בנק ישראלי, לתנאי הסכמי ההארכה.

 

 

 

02/07/2015