16.06.2024
 
מנכ"לי אל על: עלות שכר שנתית מול ביצועי החברה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

להלן טבלת עלות השכר השנתית של מנכ"לי אל על בשנים האחרונות, ובסוגריים הרווח (או ההפסד) הנקי של החברה באותן שנים:

 

 

 

 

 

 

05/04/2015