14.06.2024
 
אייל סלוק לא ימונה למנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות

 

שירות חדשות תיירות

 

הבוקר, לאחר תהליך של משא ומתן, התקבלה החלטה משותפת ע"י התאחדות משרדי הנסיעות ואיל סלוק, כי עקב צירוף נסיבות, לא ימומש מינויו של איל למנכ"ל הבא של ההתאחדות, על אף הסכמתו של סלוק לתפקיד ורצון ההתאחדות בשיתוף פעולה.

 

 

 

 

 

22/03/2015