20.06.2024
 
פורסם המכרז למתחם מלונות הרכס בירושלים

 

שירות חדשות תיירות

 

 

 

ההודעה באתר רמ"י:


http://www.mmi.gov.il/hodaotmmiint/show_h.asp?key=1790&CodeMaarecet=1

 

 

 

 

 

25/02/2015