24.06.2024
 
לראשונה, רת"א תפקח גם על חברות זרות הנוחתות בישראל

 

 

שירות חדשות תיירות

 

רשות התעופה האזרחית (רת"א) במשרד התחבורה, הצטרפה לתכנית האירופית לפיקוח על רמת הבטיחות של מטוסים זרים, SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) המאגדת בתוכה 43 מדינות, רובן מאירופה.

שדרוג הפיקוח על חברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל התאפשר, בעקבות הסכם שנחתם בין ישראל לסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה - EASA (European Aviation Safety). ההסכם מאפשר לראשונה לרת"א להשתמש במאגר הנתונים של הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה, לצורך מעקב שוטף אחר רמת הבטיחות של חברות התעופה.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים כץ ציין כי מדובר בצעד נוסף בהגברת הבטיחות של התעופה האזרחית בישראל, זאת לאחר שלפני כשנתיים חזרה ישראל לדירוג הבטיחות הגבוה ביותר של התעופה (Category 1), דבר שאיפשר, בין השאר, לחברות התעופה הישראליות לממש את הסכם ה-"שמים הפתוחים", על כל יתרונותיו.

על פי ההסכם, שנחתם בין מנהל רשות התעופה האזרחית, יואל פלדשו, מנהל EASA, Patrick Ky ומנכ"ל משרד התחבורה האירופי, מתחייבת ישראל לבצע פיקוח על חברות התעופה הזרות, הטסות לישראל, על פי הסטנדרטים האירופיים, בדומה לפיקוח המבוצע כיום על ידי 43 מדינות החברות ב-SAFA.

תוצאות הפיקוח יועברו למאגר מידע מרכזי, המשמש את המדינות החברות ב-SAFA, לצורכי שיפור הבטיחות, וכן למעקב ונקיטת אמצעים כנגד חברות שלגביהן נאסף מידע על בעיות בטיחות משמעותיות.

רשות התעופה האזרחית, תכשיר בקרוב מפקחי תעופה העונים על דרישות ה-SAFA, לצורך פיקוח ומעקב אחר חברות התעופה, בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע על ידי רת"א שתכלול גם את הכנסת נתוני הבקרה למאגר המרכזי. בראש התכנית יעמוד ראש אגף פיקוח אווירי ברת"א, אברהם ליבלינג.

 

 

 

 

11/02/2015