23.06.2024
 
ההתאחדות קוראת לרשות השניה להסיר את תשדיר הרשות להגנת הצרכן

 

שירות חדשות תיירות

התאחדות משרדי הנסיעות פנתה בדרישה לרשות השניה לטלויזיה ורדיו להסיר את תשדיר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, המציג את ציבור העוסקים בנסיעות "באופן מכפיש, מזלזל, מטעה, פוגעני ובוטה, תוך פגיעה משמעותית בכבודם ובשמם הטוב, בתדמיתם, במקצועם ובמקצועיותם של משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, אשר אף עלול לעלות לכדי פגיעה בפרנסתם".

לדברי ההתאחדות, "שידור תשדיר כזה ע"י רשות ממשלתית בערוצים מסחריים עלול להטעות את הצופה הסביר לחשוב כי דרכו של עובד משרד נסיעות היא נכלולית, תחמנית ושקרנית, כדי 'לגזור עליהם קופון'".

לטענת ההתאחדות, "שידור התשדיר בערוצים המסחריים מהווה הפרה ברורה של כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, אשר חלים גם על תשדיר לשירות הציבור, ואוסרים שידור תשדיר שיש בו משום פגיעה בכבודו של אדם או בטעם הטוב, שמכיל טענה שאינה אמת או שיש בו דבר באופן העלול להטעות צופה סביר או שיש בו משום תקיפה של מוצרים או גופים אחרים או ממעיט בערכם בדרך שאינה הוגנת או מטעה".

יצויין כי בעקבות מכתבו של מנכ"ל ההתאחדות יוסי פתאל, הוסיפה הרשות להגנת הצרכן בסיום התשדיר הערה, כי התשדיר אינו מכוון כנגד עסק מסוים. ההתאחדות מצידה קוראת להורדה מיידית של התשדיר מן הערוצים המסחריים, המפוקחים ע"י הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה.

 

 

 

14/01/2015