16.06.2024
 
נחתם היום ההסכם להוזלת הכניסה לחרמון

 

 

שירות חדשות תיירות

 

היום נחתם ההסכם בין רמ"י לבין חברת "הר חרמון" שבבעלות מושב נווה אטי"ב, אשר גובש בליווי משרד התיירות. על פי ההסכם, חברת "הר חרמון" תשלם למדינה תמלוגים בגין השימוש באתר. עוד על פי ההסכם, מחירי הכניסה לאתר הופחתו בשיעור של 20% משיעורם עד היום, והם מפוקחים על ידי משרד התיירות. כמו כן מפוקחת על ידי משרד התיירות גם רמת השירותים הניתנים בו. המבקרים באתר יכולים כבר היום ליהנות מהטבות אלה, בהתאם למדיניות משרד התיירות להוזלת הנופש ולשמירה על רמת תחזוקה גבוהה של אתרי תיירות.

במשרד התיירות אומרים, כי בעקבות חתימת ההסכם, יכול כעת האתר להתחיל בעבודות פיתוח תיירותי שעוכבו עד היום, בהיעדר חוזה חכירה (כמו למשל ויסות ופיזור כמויות שלג במטרה להאריך את עונת הגלישה ועוד). אתר החרמון מהווה עוגן תיירותי מרכזי בצפון שיוצר מאות אלפי לינות במלונות ובצימרים בשנה ומחולל תעסוקה במסעדות ובעסקים קטנים תיירותיים אחרים. הארכת עונת הגלישה תגדיל את מספר לינות התיירים באזור, תגדיל את התעסוקה ותתרום לכלכלה המקומית.

מועצת מקרקעי ישראל החליטה להחכיר את אתר החרמון לחברת "הר חרמון" לתקופת חכירה של 49 שנה רטרואקטיבית משנת 1996. החברה תשלם לרשות מקרקעי ישראל תמלוג שנתי בסך 5% מהכנסות החברה ואגודת נווה אטי"ב, מכל פעילות המתבצעת באתר. כמו כן חוזה החכירה כולל תנאי לפיו המדינה רשאית לפקח על מחירי הכניסה לאתר, זאת בתיאום עם משרד התיירות. החברה גם התחייבה לשמור על רמת שירותים ניאותה באתר במהלך כל תקופת החכירה בפיקוח משרד התיירות.

ההסדר המוצע, לדברי משרד התיירות, מהווה איזון בין הזכויות הנטענות של האגודה לבין אינטרס הציבור כי שטח האתר יהיה נגיש לכלל ציבור במחירים מפוקחים וכי בעד שימוש זה ישולם תשלום ריאלי לקופת המדינה.

מושב נווה אטי"ב הוקם בתחילת שנות ה-70 באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוך כוונה לשלב את אתר החרמון כענף משקי של הישוב. על פי החלטה ייחודית של מינהל מקרקע ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל) ונציגי החטיבה להתיישבות, נמסר שטח אתר החרמון להסתדרות הציונית העולמית ולמושב והוא נכלל בחלק ממשבצת הישוב. בשנות ה-80 הוצא שטח האתר מחוזה המשבצת של הישוב אך נשאר בחזקת האגודה ללא הסדר חוזי. ההחלטה כיום נועדה להסדיר את החוזה על השטח ואת הזכויות לגבי הפעלתו, לרבות תשלום ריאלי בגין השימוש בקרקע והוראות אשר מטרתן להבטיח פיקוח על מחירי כניסה והבטחת נגישות לציבור.

 

 

 

06/01/2015