23.06.2024
 
הוזלה של 20% בדמי הכניסה לחרמון

 

שירות חדשות תיירות

 

השבוע ייחתם חוזה ארוך טווח בין רשות מקרקעי ישראל וחברת "הר חרמון" שבבעלות מושב נווה אטי"ב, אשר תשלם למדינה תמלוגים בגין השימוש באתר. על פי ההסכם, מחירי הכניסה לאתר ורמת השירותים הניתנים בו יהיו בפיקוח משרד התיירות. המחירים יופחתו בשיעור של 20% משיעורם כיום. כך יוכלו המבקרים באתר ליהנות ממחירים מופחתים כבר בעונת החורף הנוכחית.

מועצת מקרקעי ישראל החליטה להחכיר את אתר החרמון לחברת "הר חרמון" לתקופת חכירה של 49 שנה רטרואקטיבית משנת 1996. החברה תשלם לרשות מקרקעי ישראל תמלוג שנתי בסך 5% מהכנסות החברה ואגודת נווה אטי"ב, מכל פעילות המתבצעת באתר. כמו כן אישרה המועצה כי חוזה החכירה יכלול תנאי לפיו המדינה רשאית לפקח על מחירי הכניסה לאתר, זאת בתיאום עם משרד התיירות. כמו כן, החברה תתחייב לשמור על רמת שירותים ניאותה באתר במהלך כל תקופת החכירה בפיקוח משרד התיירות. מועצת מקרקעי ישראל או אחת מוועדותיה תהיה מוסמכת לקבוע הפחתה מהמחיר שנקבע.

ההסדר המוצע מהווה איזון בין הזכויות הנטענות של האגודה לבין אינטרס הציבור כי שטח האתר יהיה נגיש לכלל ציבור במחירים מפוקחים וכי בעד שימוש זה ישולם תשלום ריאלי לקופת המדינה. כמו כן יוכל האתר להתחיל בעבודות פיתוח תיירותי שעוכבו עד היום בהיעדר חוזה חכירה (כמו למשל ויסות ופיזור כמויות שלג להארכת תקופת הגלישה ועוד). אתר החרמון מהווה עוגן תיירותי מרכזי בצפון שיוצר מאות אלפי לינות במלונות ובצימרים בשנה ומחולל תעסוקה במסעדות ובעסקים קטנים תיירותיים אחרים.

מושב נווה אטי"ב הוקם בתחילת שנות ה-70 באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוך כוונה לשלב את אתר החרמון כענף משקי של הישוב. על פי החלטה ייחודית של מינהל מקרקע ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל) ונציגי החטיבה להתיישבות, נמסר שטח אתר החרמון להסתדרות הציונית העולמית ולמושב והוא נכלל בחלק ממשבצת הישוב. בשנות ה-80 הוצא שטח האתר מחוזה המשבצת של הישוב אך נשאר בחזקת האגודה ללא הסדר חוזי. ההחלטה כיום נועדה להסדיר את החוזה על השטח ואת הזכויות לגבי הפעלתו, לרבות תשלום ריאלי בגין השימוש בקרקע והוראות אשר מטרתן להבטיח פיקוח על מחירי כניסה והבטחת נגישות לציבור.

 

 

 

21/12/2014