21.06.2024
 
Every Landing Always Late

 

מאת חגי רוזן

 

להלצה שבכותרת אמנם יש זקן ארוך לפחות כגילם הממוצע של מטוסי אל על, או 'החברה הלאומית', כפי שהרהב הפרטי החרוץ שלה טורח להדגיש בכל הזדמנות, אך רגליה מבוססות עמוק בבוץ המציאות. על עניין ה"לאומית" שבפיו אפשר להתווכח, כפי שניתן עם הגדרתו כ"זמר לאומי" לקוח אחר שלו, אייל ("אל תדאגי זה ייקח חמש דקות") גולן, אבל על דבר אחד אין מחלוקת: אל על נמצאת באזור חברות הדגל של פקיסטן והודו בכל מה שקשור לדיוק מבצעי.

 

הנה נתונים מעודכנים מאתר Flighstats:

 

 

 

שימו לב למשל לעובדה כי רק 8% (!) מכלל 144 הטיסות של החברה בקו ת"א - ניו יורק (קנדי) המריאו בזמן בתקופה זו, עם עיכובים ממוצעים של 53, שהגיעו אף לעיכוב בן 308 דקות.

 

קחו, כנקודת השוואה, את ביצועי איבריה הספרדית בתקופה זו:

 

 

 ומדובר, להזכירכם, בחברת תעופה בעלת צי מטוסים כפול כמעט מזה של אל על.  

 

 

18/11/2014