23.06.2024
 
גאולה לעולם

 

 

מאת חגי רוזן

 

"אמר רבי חנינא: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (מסכת מגילה, דף ט"ו עמוד א):

 

 

 

 

14/11/2014