24.06.2024
 
עמותת משתמשי שדה"ת הרצליה עותרת לבג"ץ נגד סגירתו

 

 

שירות חדשות תיירות

 

עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה, המייצגת מאות טייסים פרטיים ומסחריים, מדריכי טיסה, חניכים, מכונאים, בעלי חברות ועסקים הפועלים בשדה התעופה הרצליה, עתרה לבג"ץ כנגד שר התחבורה, ישראל כץ, וכנגד רשות שדות התעופה, עקב הכוונה לסגור את שדה התעופה בהרצליה ב-15 לאפריל 2015, ללא מתן חלופה מתאימה לפעילות השדה.

בבסיס העתירה עומדת הטענה כי משרד התחבורה ורשות שדות התעופה אינם מבצעים ומיישמים את החלטות הממשלה בעניין תכנון וקידום חלופה אליה תועתק פעילות התעופה האזרחית המתקיימת בשדה תעופה הרצליה. אף שהתקבלו שתי החלטות מפורשות של הממשלה, הראשונה בפברואר 2009 (החלטת ממשלה 4463) והשנייה באוקטובר 2012 (החלטת ממשלה 5188) בהן הוחלט לקדם תכנון מפורט של שדה תעופה אזרחי חלופי לקליטת הפעילות המתקיימת בשדה תעופה הרצליה, לא בוצע תכנון כאמור והחלטות הממשלה לא יושמו עד למועד זה.

לדברי העמותה "אנו מצויים חודשים ספורים לפני תרחיש אפשרי של הפסקה מוחלטת של כל הפעילות בשדה תעופה הרצליה. זאת, מבלי שהתבצעו הפעולות לגביהן החליטה הממשלה בדבר קידום ותכנון שדה תעופה חלופי, כאשר נכון למועד הגשת העתירה לא קיימת חלופה שתאפשר את קיומן של הפעילויות החיוניות, המסחריות והאחרות המתקיימות בשדה משך עשרות שנים. מצב זה הינו בלתי מתקבל על הדעת מבחינת התעופה האזרחית בישראל בפרט ומבחינת מדינת ישראל כמדינה מערבית מודרנית ככלל".

עוד אומרת העמותה כי "רק לפני מספר שבועות, במסגרת דיון דחוף של ועדת הכלכלה של הכנסת, שיזמו חברי הכנסת איילת שקד, רוברט אילטוב ונחמן שי, ציין נציג משרד התחבורה בדיון כי 'המשמעות של הפסקת הפעילות בהרצליה והפסקת הפעילות של התעופה הכללית בשדה דב היא קטלנית לתעופה הכללית'. יו"ר הועדה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן, הוסיף ואמר כי 'לא ייתכן שיאפשרו כאן את גדיעת כל הפעולות של התעופה האזרחית בישראל'".

שדה התעופה הרצליה הוא מרכז פעילות התעופה הכללית (General Aviation) במדינת ישראל. תחת ענף זה מתקיימת פעילות ענפה: טיסות פרטיות, לימודי טיסה והכשרת טייסים, טיסות במטוסים בינוניים (טיסות מנהלים), טיסות מסחריות לא סדירות, טיסות מסוקים, טיסות חקלאיות, טיסות צילום (לרבות לצרכי אכיפה), טיסות גשם, טיסות אמבולנס, ועוד.

העמותה הציגה נתונים על אודות הפעילויות המתקיימות בשדה התעופה:

לימודי טיסה והכשרת טייסים: למעלה מ-80% מתלמידי קורסי הטייס האזרחיים בישראל למדו והוכשרו כטייסים בשדה התעופה הרצליה. ללא בוגרי קורסי טייס אזרחיים אלה, המהווים את עתודת טייסי חברות התעופה האזרחיות בישראל, צפוי להתרחש בסבירות גבוהה מאוד מחסור ממשי בעתיד בטייסים אזרחיים, שיחייב לאייש את התקנים החסרים בטייסים זרים. בשונה ממה שהיה מקובל בישראל בעבר, חלק ניכר, והולך וגדל, של הטייסים הרוכשים בשנים האחרונות הכשרה כטייסים מסחריים-אזרחיים בישראל, כולל טייסי חברות התעופה הישראליות (אלעל, ארקיע וישראייר), אינם יוצאי חיל האוויר.

טיסות אזרחיות: שדה התעופה הרצליה הינו הבסיס העיקרי לטיסות אזרחיות בישראל. מנתוני הדוחות והסיכומים השנתיים ביחס לכמות התנועות האוויריות בשדה התעופה הרצליה (המראות ונחיתות), המתפרסמים על ידי רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית, עולה כי שדה התעופה הרצליה הוא הפעיל ביותר בישראל.

תחזוקת ובדק מטוסים: למעלה מ-90% מהמטוסים הקלים שבמדינת ישראל מתוחזקים באורח קבע בשדה התעופה הרצליה. כך לדוגמה, מטוסי טייסת הכיבוי האווירית, הנותנת מענה מבצעי לשריפות יער, מתוחזקים במתקנים שבשדה התעופה הרצליה.

העמותה מסכמת בעתירתה כי "לאורך השנים, בכל הליך, פורום תכנוני, ועדה או דיון מקצועי, שעסק באפשרות להפסקת הפעילות בשדה התעופה הרצליה, נכרך הדיון במהודק עם החובה להתחיל באופן מיידי בתכנון מפורט, קידום והכשרה של שדה תעופה חלופי אליו תועתק הפעילות התעופתית של שדה התעופה הרצליה. הדבר עוגן באופן מפורש גם בשתי ההחלטות המפורשות של ממשלת ישראל. למרבה הצער הדבר לא נעשה עד היום, על אף פניותיהם החוזרות של העותרים לרשויות האמונות על הדבר, ולא נותר לעותרים אלא לבקש את התערבותו של בית משפט".

 

 

 

28/09/2014