24.06.2024
 
31% ירידה בכניסות מבקרים ביולי-אוגוסט

 

שירות חדשות תיירות

 

בחודש אוגוסט 2014 נרשמו 182 אלף כניסות של מבקרים, 36% פחות לעומת אוגוסט 2013. מספר זה אמנם נמוך מחודשי אוגוסט 2007 עד 2013, אך גבוה ב-49% מאוגוסט 2006 - מלחמת לבנון השנייה, אז הסתכמו הכניסות ב-122 אלף. מתוך כניסות אלה, 164 אלף היו כניסות של תיירים, 32% פחות בהשוואה לאוגוסט 2013. גם נתון כניסות התיירים נמוך בהשוואה לחודשי אוגוסט 2007 עד 2013.

דרך האוויר נרשמו 147 אלף כניסות, ירידה של 31% בהשוואה לאוגוסט 2013. 17 אלף כניסות תיירים היו דרך היבשה (42% פחות לעומת אוגוסט 2013), 11 אלף כניסות היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (ירידה של 49%), ו-6 אלף כניסות נרשמו מטאבה לאילת (עליה של 19% בהשוואה לאוגוסט 2013).

18 אלף כניסות היו של ביקורי יום, 59% פחות מאוגוסט 2013. מתוך ביקורים אלה, כ-500 היו ביקורים של נוסעים באניות שיט, ירידה של 97% בהשוואה ל-16,100 נוסעים באוגוסט 2013. 6 אלף כניסות היו דרך האוויר, 73% פחות מאוגוסט 2013, וכ-11 אלף כניסות נרשמו דרך היבשה, עליה של פי 2.5 בהשוואה לאוגוסט 2013.

 

ינואר- אוגוסט 2014

עד סוף אוגוסט נרשמו 2.3 מיליון כניסות של תיירים ומבקרי יום, ירידה של 2% בהשוואה ל-2013, ירידה של 1% בהשוואה ל-2012, אך עלייה בהשוואה לכל השנים שקדמו לה (2011 ומטה). מתוך כניסות אלה, למעלה מ-2 מיליון היו כניסות של תיירים, 7% יותר מ-2013, 6% ו-10% יותר מ-2012 ו-2011. דרך האוויר נרשמו 1.8 מיליון כניסות, 6% ו-7% יותר מ-2013 ומ-2012 בהתאמה. 288 אלף כניסות היו דרך היבשה (עליה של 14%).

225 אלף כניסות היו של מבקרי יום (ירידה של 44%), מתוכן, 66 אלף כניסות של ביקורים באניות שיט, ירידה של 58% בהשוואה ל-2013. דרך היבשה היו 82 אלף כניסות מבקרים (46% פחות מ- 2013), ו-77 אלף כניסות מבקרים היו דרך האוויר (ירידה של 17%).

 

קיץ 2014

בחודשיים האחרונים, יולי-אוגוסט 2014, נכנסו לישראל כ-400 אלף מבקרים, 31% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד, אז הגיעו 578 אלף מבקרים. הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בכניסות באניות שיט - ירידה של 90%.

 

 

 

09/09/2014