23.06.2024
 
גלובל כנפיים רכשה איירבוס 330

 

 

שירות חדשות תיירות

 

גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים רוכשת מטוס איירבוס 330-200 (שנתת ייצור 2000) המוחכר לחברת התעופה אייר ברלין, בכ-30 מיליון דולר. התקבולים מדמי חכירת המטוס צפויים להסתכם בסך של כ-22 מיליון דולר, לא כולל מימוש אופציה להארכת הסכם החכירה שיסתיים ב-2019 לשנתיים נוספות. התקבולים הצפויים מסך הסכמי החכירה של גלובל כנפיים ליסינג בשנים הבאות, כולל עסקה זו שהושלמה, מסתכמים לסך של כ-135 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-112 מיליון דולר עד תום שנת 2017.

 

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג: "עסקה זו הינה צעד נוסף במימוש תכניתנו לחידוש והצערת צי המטוסים, במקביל למהלך הרחב שהשלמנו לטיפול במטוסים הוותיקים בצי. המטוס מצטרף לשני המטוסים החדשים שרכשנו באוקטובר 2013 ואנו פועלים להמשיך בתכניותינו ולבצע עסקאות ליסינג נוספות תוך הארכת מח"מ ההסכמים וגיוון החוכרים. היכולת הפיננסית האיתנה של החברה, והנגישות למגוון מקורות מימון מאפשרות לנו לנצל באופן אופטימאלי את תנאי השוק לביצוע עסקאות ליסינג התואמות את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו."

העיסקה מומנה מאמצעים עצמיים של גלובל ליסינג, הכוללים גם את תמורת הרחבת סדרת אג"ח א' שביצעה החברה ביולי 2014. עם זאת, החברה סיכמה עם בנק מממן ישראלי על מתווה מימון בנקאי (Recourse) לעסקה זו בשיעור המקובל בעסקאות ליסינג של החברה. בשלב זה טרם נחתם הסכם מימון אשר יחליף את המימון העצמי בשיעור כאמור, וככל שיושלם המימון הבנקאי החברה אמורה לדווח על כך בהתאם.

 

 

24/08/2014