16.06.2024
 
Ynet סיפח את בלפאסט לאנגליה

 

 

מאת חגי רוזן

 

אתם יודעים, לא נעים, אבל אולי שמישהו ילחש שם למי שצריך ב-Ynet שהמטוס עליו מדובר בידיעה המריא מבירמינגהם (אנגליה) ונחת בבלפאסט (צפון אירלנד), כי אני משער שיש כמה צפון אירים שלא תמצא חן בעיניהם העובדה שבירתם סופחה לתחומי אנגליה.

ההיסטוריה הבריטית מספרת שמלחמות שם כבר פרצו על פחות מכך.

 

 

 

 

 

 

 

14/08/2014