23.06.2024
 
"אין לענף אפשרות לעמוד בתשלום פיצויים ללקוחות שנתקעו בחו"ל"

 

 

שירות חדשות תיירות

 

מארגני התיירות התכנסו היום לישיבה מיוחדת בהתאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל. מן הדיון עולה, כי נזקי המלחמה בשיא עונת הקיץ, מאיימים על הענף וללא התערבות הממשלה במתן פיצויים ללקוחות, שלא על חשבון המארגנים, עלול הענף לספוג מכה כלכלית שלא יוכל להתאושש ממנה.

כזכור, חברי ההתאחדות השיבו על חשבונם כספים ללקוחות שנקראו בצו 8 לשרת את המדינה, וזאת למרות שאינם מחויבים לכך עפ"י חוק. בעקבות מצב החירום והפסקת הטיסות לישראל וממנה, נתקעו אלפי ישראלים בחו"ל, אשר נאלצו לשלם עבור לינה עד שיכלו לטוס חזרה ארצה עם חידוש הטיסות.

מנכ"ל ההתאחדות יוסי פתאל: "החוק לפיו על המארגנים לשלם ללקוחות עבור לינה במקרה שטיסה מתעכבת או מבוטלת, לא נחקק ולא התכוון למצבי חירום, בהן מופסקות הטיסות לישראל וממנה בגלל מצב מלחמה". פתאל מסר, כי הנזקים ללקוחות מוערכים בכ-10,000,000 דולר, סכום שאין למארגנים אפשרות לעמוד בו, מה גם שנגרמו בנסיבות שלמארגנים לא היתה כל יכולת לשלוט בהם או לקבל עליהם אחריות. "יהיה זה רק הגיוני ומתבקש", הוסיף פתאל, "כי הנזקים ללקוחות ישולמו על ידי המדינה, או שיימצא מנגנון שיפטור את המארגנים מאחריות לסכומים אלה, המתווספים על הנזקים לענף בכלל, הנאמדים בכ-100 מיליון דולר".

"אנחנו מקווים ומניחים", סיכם מנכ"ל ההתאחדות, "כי המנגנון להשבת כספים ללקוחות עבור הוצאות שנגרמו ללקוחות בשל הארכת שהותם בחו"ל, יימצא על ידי המדינה. הבהרה כזאת נדרשת מצד המדינה בהקדם האפשרי".

 

 

 

10/08/2014