21.06.2024
 
"שרשרת של יבלית שהשאירו שרשרת של שרלטנים"

 

 

 

שירות חדשות תיירות

 

ועדת הכלכלה של הכנסת התכנסה היום לדון בעתידה של התעופה הפנים-ארצית בישראל. לדיון הוזמנו נציגים מכלל הגופים הרלוונטיים לנושא, בהם משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה, נציגי חברות התעופה הישראליות, מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, אגודת התעופה הכללית, עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה, נציגי גופי התכנון ועוד.

בישיבה שקדמה לדיון בועדת הכלכלה על נושא שדה דב והרצליה, ודנה באירועי השבועות האחרונים, אמר סגן יו״ר הכנסת ח״כ יצחק וקנין: "לא ייתכן שזה מה שקורה. חבל ששר התחבורה ומנכ"ל משרדו לא כאן. לא ייתכן שכל המדינה נשארת עם שדה תעופה אחד. במידה וסוגרים את נתב״ג ואין את שדה דב - מרבית המדינה מושבתת. אני לא מבין את השיקולים ואת החשיבה שנעשתה בנושא, סוגרים את שדה דב והרצליה בלי שיש חלופה מתאימה וזה לא הגיוני. יש כאן עצימת עיניים. במשרד התחבורה הולכים לכיוון לא ברור. אני מוריד את הכובע בפני גיורא רום, ראש רשות התעופה האזרחית שביחד עם ועדת הכלכלה החזיר אותנו ל-Category 1. אני אומר למשרד התחבורה שאני חושש שההתייחסות שלנו לשדות התעופה תוריד אותנו בחזרה".

יו״ר הועדה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן: "זה ממש חלם לסגור את הרצליה ושדה דב בלי חלופה. זה פוגע גם בפריפריה ובאילת".

ח"כ איילת שקד: "המשמעות היא הרס של הענף כולו. זה חלם. אסור לשעבד כל דבר במדינה לטובת נדל״ן. יש בעיה של דיור ונדרש פתרון אבל לא על חשבון כל דבר".

תא״ל אסף אגמון, ראש מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל: "מכון פישר הוא מכון אסטרטגי לא אינטרסנטי. כל מה שאני אומר כאן בדיון מבוסס על מחקרים ועבודות בארץ ובעולם. אני מופתע ששר התחבורה או לפחות מנכ״ל משרדו לא כאן, בדיון כל כך קריטי על עתיד התעופה במדינת ישראל, הנושא ממש קריטי לעתיד התעופה של מדינת ישראל ולחוסן הלאומי שלה. סגירת הרצליה ושדה דב ללא חלופות מתאימות פועלות הם מכת מוות לתעופה הכללית החיונית ולתעופה הפנים ארצית המסחרית. סגירת שדה דב פירושה קץ התעופה הפנים-ארצית של מדינת ישראל. סגירת הרצליה מהווה את סוף חייה של התעופה הפרטית והקלה של מדינת ישראל, שמהווה מרכז הכשרה לעתודת הטייסים האזרחיים הישראלית. חמור בעיניי בנוסף סגירת שדה דב הצבאי לתשתית הביטחונית של מדינת ישראל, במיוחד נוכח מה שמדינת ישראל עוברת בימים אלו. שדה דב הוא הבסיס האווירי הכי פעיל של חיל האוויר בימים אלו. כל רבע שעה ממריא או נוחת מטוס של חיל האוויר לפעילות מבצעית בעזה. אני לא יכול לדמיין כיצד חיל האוויר היה פועל בימים אלו ללא שדה דב".

גיורא רום, ראש רשות התעופה האזרחית: "שרשרת של יבלית שהשאירו שרשרת של שרלטנים. אף אחד למעט רת״א לא עסק בעתיד התעופה האזרחית. שדות תעופה אינם שייכים לגופים מוניציפאליים אלא למדינה. שדות תעופה זה נושא פדרלי והממשלה צריכה לנהל את זה על פי אינטרסים ממלכתיים. כל מטרופולין צריך שדה תעופה. רון חולדאי ראש עיר מצוין אך כאן הוא נכשל. אני שואל גם את מערכת הבטחון, איך את מוותרת על שדה תעופה? בנוגע לשדה התעופה בהרצליה: היחיד שנושא באחריות על בטחון טיסה זה אני ואני קובע חד משמעית: שדה הרצליה הוא שדה בטוח. הוועדה הזאת מייצרת תקנות וחוקים מצוינים שמיושמים. אבל זה נשאר כאן".

אודי זוהר, מנכ״ל חברת כימ-ניר: "מה החזון האסטרטגי של מדינת ישראל בתחום התעופה? יש כזה? אין. המדינה לא החליטה לסגור אבל בפועל סוגרת. אין תקדים בעולם למטרופולין שאין בו יכולת תעופתית.בכל העולם יש שדות בלב המטרופולין, גם סילוניים, אין עם זה בעיה. משרד הבטחון הפך לנדל״ניסט".

סיכום של יו״ר הוועדה, ח״כ פרופ' אבישי ברוורמן: "לצערי אני מתפלץ כאן שנים וקשה לי לראות איזה אפסות יש בקבלת ההחלטות.אין מדיניות לטווח ארוך. פעם היה, היום אין. את הנושא הזה אני לוקח לוועדת הכלכלה - נקים ועדת משנה בראשות ח״כ וקנין. בעניין שדה התעופה הרצליה, וועדת הכלכלה תובעת ממשרד התחבורה תוך שלושה חודשים לדעת מה ייעשה. הוועדה פונה למנהלת מנהל התכנון ומבקשת לכנס את הוועדה כדי לאפשר ארכה עד שיהיה פתרון. בעניין שדה דב הועדה מבקשת למצוא ולהציג פתרון לשדה דב".

 

29/07/2014