19.06.2024
 
ההתאחדות פנתה ליועץ המשפטי לממשלה: סייע במוצא משפטי בעת חירום

 

 

שירות חדשות תיירות

 

 

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל פנתה היום ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה דחופה, שיסייע להתיר "פלונטר" חוקי המקשה על משרדי הנסיעות להקל על אזרחים המבקשים לבטל נסיעות שהזמינו מראש, בעקבות המצב הבטחוני.

כידוע, במקרים רבים תנאי ההתקשרות אינם מאפשרים ביטול ללא דמי ביטול. למרות זאת, חברי ההתאחדות פועלים לפנים משורת הדין ובמקרים רבים מאפשרים ביטולי נופש שהוזמן, שינוי מועד הטיסה ושינוי היעד, מתוך רצון לעזור לאזרחים ולמצוא פתרונות שייטיבו עם הפונים.

משרד נסיעות שהסכים לבטל הזמנות לפנים משורת הדין, מוצא את עצמו לא רק בהפסדים משמעותיים ביותר, אלא גם עם טיסות שמאויישות באופן חלקי, כך שכדי לקיים אותן ללא העמקת ההפסדים הכספיים, מתבקש לבצע האחדה בין כמה טיסות ובין כמה משרדים שונים.

כלומר, מסביר מנכ"ל ההתאחדות, יוסי פתאל, לא פעם בעת הזו מתעורר צורך לבטל טיסה או טיסות, ולהעביר את הנוסעים הרשומים בטיסות המבוטלות לטיסה אחרת. אלא שמארגן שיפעל כך לטובת הציבור ומתוך היענות למצוקת ציבור הנוסעים והאזרחים, עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות כספיות עפ"י חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) תשע"ב-2012. מצב זה, מדגיש פתאל, עומד בניגוד גמור לכוונתו המקורית והטובה של החוק, אשר ההתאחדות היתה שותפה תומכת להליך החקיקה שלו.

בפנייתה ליועץ המשפטי לממשלה מצביעה ההתאחדות על סעיף בחוק, המתייחס למקרים של אירועים חריגים ומקנה הגנה בסיטואציה בה בוטלה הטיסה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת המארגן.

מכיוון שסוגיה זו נוגעת לכלל הנוסעים ונוכח המצב הבטחוני הכללי ושעת החירום, סיכם פתאל, ההתאחדות מבקשת מן היועץ המשפטי לממשלה להוציא הנחיה, לפיה הפרשנות הנכונה של הוראת החוק היא, שביטול טיסה או איחור ביציאתה כמתבקש במקרים כאלה, נובעים מהשלכות המצב הבטחוני בו מצויה מדינת ישראל.

 

 

 

21/07/2014