20.06.2024
 
הממשלה אישרה העסקת 1,500 עובדים מירדן במלונות אילת

 

 

שירות חדשות תיירות

 

 

הממשלה אישרה היום החלטה להעסקתם של עד 1,500 עובדים אזרחי ירדן בבתי המלון באילת. העובדים הירדנים נדרשים במטרה לספק פתרון יציב וזמין של כוח אדם עבור בתי המלון, בהתאם לתפוסת המלונות. על פי ההחלטה העובדים הירדנים יהיו עובדים יומיים היוצאים מישראל בתום יום עבודתם, תוך שיועסקו בעבודות ניקיון, חדרנות ושטיפת כלים בבתי מלון באילת בלבד. הסדרה זו צפויה לתרום גם ליחסים בין ישראל לבין ירדן, כחלק מפירות השלום.

על פי ההחלטה, תוקם ועדה מייעצת בראשות נציג רשות האוכלוסין וההגירה ובהשתתפות נציגי משרד רוה"מ, משרד התיירות, משרד הכלכלה, משרד החוץ ומשרד האוצר, אשר תמליץ בפני שר הפנים בעניין היקף ההיתרים להקצאה ומועדי הקצאתם. כמו כן על פי ההחלטה, המכסות המוגדרות בהחלטה זו יעמדו בתוקף עד לסוף שנת 2019 או עד למועד בו יעלה שיעור האבטלה באילת על 7.5% לפי נתוני שירות התעסוקה. ההחלטה מפרטת, כי שר הפנים יוסמך להקצות 500 היתרים לפעימה ראשונה ולהורות, בהסכמת שר הכלכלה ובתיאום עם שר התיירות ושר האוצר, על הקצאת מכסת היתרים נוספת להעסקת העובדים, עד ל-1,500 היתרים. תהליך זה יאפשר לממשלה לבחון את היתרונות והחסרונות בהעסקת העובדים הירדנים וכן חופש פעולה בהפעלת מנגנוני תמריצים לעובדים ישראלים.

באזור אילת ישנם כ-12,000 חדרי מלון. לביצוע עבודות של חדרנות, שטיפת כלים וניקיון שטחים ציבוריים, נדרשים אלפי עובדים, וזאת במיוחד על רקע העדר עורף אורבני לעיר אשר יוכל לסייע בגיוס עובדים. במשך השנים ניתנו פתרונות שונים בעלי אופי זמני לסיפוק כוח האדם הנדרש.

יצוין כי עד כה המאמצים שהושקעו ע"י משרדי הממשלה וענף המלונאות לעידוד ישראלים לעבוד בעבודות אלו לא צלחו. כך למשל, משרד התיירות, בשיתוף משרד האוצר ונציגי המלונות ניסו בעבר למשוך ישראלים לעבודה במלונות באילת באמצעות הטבות בשכר ובתנאים מיוחדים כגון מלגות לימודים, מענקים שנתיים, כלכלה, מגורים ומעונות יום, אולם גם פעולות אלו לא הביאו לתוצאות מספקות.

במשרד התיירות אומרים, כי איכות המוצר התיירותי, ובכלל זה השירות בבתי המלון באילת, הוא קריטי לעתיד התיירות בעיר. מאחר שכלכלת אילת מבוססת על תיירות - כל פגיעה בתעשייה זו, בעקבות מחסור בכוח אדם, תהווה פגיעה ישירות בכלכלת העיר ובתושביה. יצוין כי על סמך הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לירדן בעבר, מועסקים היום בענפים שונים עד 300 פועלים ירדנים באזור אילת על בסיס יומי. הסדר זה פועל בצורה טובה משנת 2000 כאשר מידי יום נכנסים כ-170 פועלים ירדנים לביצוע העבודות הללו וחוזרים לירדן בתום יום עבודתם.

  

התאחדות המלונות הודיעה כי "המלונאים מברכים על ההחלטה ומחכים לרגע שבו תחל העסקתם במלונות".

לדברי אלי גונן, נשיא התאחדות המלונות בישראל, "ההחלטה שהתקבלה הבוקר בישיבת הממשלה היא בשורה גדולה למלונאי אילת, שכבר שנים מתמודדים עם מחסור קשה בכוח אדם במקצועות הניקיון. אני מבקש להודות באופן אישי לשר התיירות עוזי לנדאו, למנכ"ל המשרד אמיר הלוי ולשר הפנים גדעון סער, שהתייצב לצידנו על ההחלטה ההיסטורית שהביאו ליישום. העובדים הירדנים יתנו מענה לנושא הניקיון והשירות בבתי המלון באילת, והלכה למעשה יבטיחו את מקום עבודתם של עובדי המלונות האחרים, אלפים רבים מתושבי אילת". לדבריו, "כעת לאחר שמלונות אילת קיבלו מענה למחסור בעובדים, האזור הבא שיש לסייע לו הוא אזור ים המלח. גם שם בתי המלון מתמודדים עם מחסור קיצוני בתחום עובדי הניקיון. הצעת המחליטים היום היא איתות עבורנו שהממשלה לא מתעלמת מתרומת תעשיית התיירות למשק ולתעסוקה ואני מקווה שכעת התעשייה תזכה לקבל מענה בנושאים נוספים שעל הפרק, כמו תגבור נושא שיווק ישראל בעולם".

 

 

 

29/06/2014