23.06.2024
 
עליה של 23% ביציאות ישראלים בפברואר-אפריל לחו"ל, בחישוב שנתי

 

 

(הודעה לעיתונות מטעם הלמ"ס) 

 

בחודש אפריל השנה נרשמו 475 אלף יציאות ישראלים לחו"ל, מתוכן 406 אלף יציאות היו דרך האוויר, 63 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-6,000 אלף יציאות היו בדרך הים.

441 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש אפריל השנה, 422 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל, והשאר (19 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ-73% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים) .

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים פברואר - אפריל 2014, 448 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (כ-5.4 מיליון ברמה שנתית) עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים נובמבר 2013 - ינואר 2014 בהם נרשמו 410 אלף יציאות בממוצע לחודש (כ-4.9 מיליון ברמה שנתית).

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר - אפריל 2014 היתה עלייה של 23% בחישוב שנתי (1.7% בממוצע מדי חודש), לעומת עלייה של 19% בחישוב שנתי, בחודשים הקודמים נובמבר 2013 - ינואר 2014 (1.5% בממוצע מדי חודש) .

 

יציאות לחו"ל בדרך האוויר

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר - אפריל 2014 היו 402 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש (כ- 4.8 מיליון ברמה שנתית) עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים נובמבר 2013 - ינואר 2014 בהם נרשמו 368 אלף יציאות בממוצע לחודש (כ-4.4 מיליון ברמה שנתית).

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר - אפריל 2014 היתה עלייה של 19% בחישוב שנתי (1.5% בממוצע מדי חודש), לעומת עלייה של 17% בחישוב שנתי, בחודשים הקודמים נובמבר 2013 - ינואר 2014 (1.3% בממוצע מדי חודש) .

 

 

12/05/2014