14.06.2024
 
אז כמה נפצעו בארגנטינה?

 

 

מאת חגי רוזן

 

תאונה אחת - ארבע גירסאות שונות על מספר הפצועים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2014