20.06.2024
 
בית המשפט: חברת תעופה לא יכולה לנקוט מדיניות של "גם וגם"

 

 

מאת גיורא נוימן

 

בית המשפט המחוזי מבהיר כי חברת תעופה אינה יכולה לאחוז בחבל בשני קצותיו ולנקוט במדיניות של "גם וגם" ביחסיה עם סוכני הנסיעות - גם לבטל את עמלת הסוכן וגם להמשיך לנהל את יחסיה עם הסוכנים במסגרת הסכם יאט"א.

ההבהרה, שפורסמה ביום חמישי האחרון מפי השופטת אסתר שטמר, כלולה בפסק דין משלים שניתן לפי הוראת בית המשפט העליון, במסגרת ערעור על פסק הדין בתביעת סוכני הנסיעות נגד חברת התעופה בריטיש איירווייס.

בתביעה המקורית שהוגשה לפני ארבע שנים על ידי התאחדות סוכני הנסיעות ו-117 משרדי נסיעות, טענו התובעים כי בריטיש איירווייס העמידה את עמלת הסוכן על שיעור אפס, אך הוסיפה לנהל את יחסיה עם הסוכנים באמצעות הסכם יאט"א. הסוכנים טענו בתביעתם כי הדבר אינו אפשרי וכי כל עוד בריטיש דבקה בהסכם יאט"א עליה לשלם עמלת סוכן. בריטיש בתגובה הודיעה לסוכנים שתבעו אותה על ביטול ההסכם עימם, ואילו הסוכנים טענו כי הביטול נעשה שלא בתום לב ולכן אינו חוקי.

בפסק הדין דחה בית המשפט את תביעת הסוכנים (ואף חייב אותם בתשלום הוצאות משפט), וקבע כי חברת התעופה היתה רשאית לבטל את ההסכם איתם, אך עם זאת קיבל את הטענה לפיה בריטיש אינה רשאית לנקוט מדיניות של "גם וגם", כלומר גם לבטל את העמלה וגם לדבוק בהסכם יאט"א.

התובעים ערערו לבית המשפט העליון, שהורה כאמור לבית המשפט המחוזי להוסיף הבהרות בפסק דין משלים הבהרות לפסק הדין.

במסגרת פסק הדין המשלים, מיום 20 בפברואר 2014, מבהיר בית המשפט באופן שאינו משתמע לשני פנים כי חברת בריטיש אינה יכולה להמשיך את הקשר שלה עם סוכני הנסיעות על פי הסכם יאט"א אך לא לשלם לסוכן הנסיעות תגמול בגין שירותיו. בית המשפט הוסיף וקבע כי בריטיש אמנם רשאית להכין תוספת להסכם יאט"א, אשר תחול בינה לבין סוכן הנסיעות, אך אין בתוספת זו להביא לביטול גמור של התגמול לסוכן ("אפס עמלה") אלא לכלול אך ורק הוראות חדשות בדבר סוג התגמול ושיעורו. וכדברי בית המשפט, בפסק הדין: "בריטיש אינה יכולה לאחוז בחבל בשתי קצותיו... ולבטל את עמלת הסוכן תוך המשך קיום יחסי הסוכנות," וגם: "בריטיש לא יכולה היתה להביא להפחתת העמלה ל-0 ולהמשיך לקיים את היחסים החוזיים בין הצדדים, כפי כוונתה המקורית."

בית המשפט הוסיף וקבע כי אמנם "חברת התעופה אינה יכולה לשנות את ההסכם בעניינים מהותיים," אך היא רשאית "לסיימו בינה לבין מי מן הסוכנים", כפי שאכן עשתה. לכן, קבע בית המשפט, ההודעה של בריטיש על ביטול הסכמיה עם סוכני הנסיעות, שהיתה עילת התביעה נגדה, נעשתה כדין.

בחברות התעופה בודקים כעת בשבע עיניים את פסק הדין המשלים בתביעה נגד בריטיש אירווייס כדי ללמוד את השלכותיו האפשריות על הערעור בתיק התביעה של סוכני הנסיעות נגד לופטהנזה, סוויס ויונייטד, שגם הן ביטלו את עמלת הסוכן. בניגוד לבריטיש, אשר ליוותה את ביטול עמלת הסוכן בהודעה על ביטול ההסכם שלה עם הסוכנים התובעים, החברות בקבוצת לופטהנזה נקטו בביטול חד צדדי של העמלה אבל טענו שהן רשאיות לעשות זאת במסגרת הסכם יאט"א. בגלל ההבדל המשפטי הזה התקבלה תביעת סוכני הנסיעות נגד לופטהנזה ושותפותיה, בעוד שהתביעה נגד בריטיש נדחתה.

על שני פסקי הדין, כאמור, הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון, שאמור להכריע בהם בקרוב. בענף הנסיעות בישראל מצפים בדריכות לתוצאות הערעורים, כי רוב חברות התעופה הפועלות בישראל הלכו בשנים האחרונות בעקבות החברות הנתבעות וביטלו את עמלת הסוכן.

 

בתגובה לפסק הדין המשלים אמר יוסי פתאל, מנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל: "ההבהרה של בית המשפט מה מותר ומה אסור במסגרת מערך יאט"א היא חשובה ביותר. פסק הדין מבהיר כי על חברות התעופה לקיים את התחייבותן החוזיות כלפי סוכנויות הנסיעות, וכי כל חברת תעופה שמבקשת להישאר במסגרת המערך החוזי של יאט"א מחוייבת בתשלום לסוכן הנסיעות בעבור עבודתו."

 


תגובת בריטיש איירווייס:

 
שופטת בית המשפט המחוזי במחוז המרכז, השופטת אסתר שטמר, חזרה בסוף השבוע ודחתה את תביעת התאחדות סוכני הנסיעות וקבוצה של סוכני נסיעות נגד חברת התעופה בריטיש איירווייס. בפסק דין משלים שניתן ביום 20.2.2014, אישרה השופטת את פסק דינה מיום 23.2.3010, וחזרה וקבעה כי הודעת בריטיש איירווייס בדבר ביטול המינוי של סוכנים תקפה וכי בריטיש איירווייס פעלה בתום לב וכדין. בית המשפט קבע כי אין בראיות הנוספות כדי להביא לשינוי בפסק הדין המקורי וכי אף יש בהן כדי לחזק את המסקנה אליה הגיע בית המשפט בפסק הדין המקורי. בסיום פסק הדין המשלים מחייב בית המשפט את ההתאחדות וסוכני הנסיעות בתשלום הוצאות משפט לבריטיש אירווייס בסך 20,000 ש"ח. כל נסיון להסיט את תשומת הלב מן העיקר, קרי, דחייתה החוזרת של תביעתם, הינו הצגה סלקטיבית ובלתי מדוייקת ופרשנות שגויה של פסק הדין המשלים. הטענה שבריטיש אירווייס פעלה שלא כדין מופרכת על פניה לאור פסיקתו החד משמעית והחוזרת של בית המשפט ונדחית מכל וכל ע"י בריטיש איירווייס. 
 

 

 

 

 

23/02/2014