20.06.2024
 
כנפיים השלימה גיוס 60 מיליון ש′ בהנפקת אג"ח לציבור

 

 

 

שירות חדשות תיירות

 

 

קבוצת כנפיים אחזקות הודיעה כי השלימה גיוס בהיקף של 60 מיליון ש' בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על.

במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כולל של כ- 245 מיליון ש', ביקושים גבוהים מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן.

תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%, במח"מ של כארבע שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016-2021 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014-2021 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021). איגרות החוב מדורגות בדירוג"A-" ע"י מעלות S&P.

 

 

19/02/2014