21.06.2024
 
אגודת מורי הדרך מסכמת את הוועידה השנתית

 

 

שירות חדשות תיירות

 

בוועידה השנתית של אגודת מורי הדרך בישראל שהתקיימה ביום חמישי האחרון (ה- 6/2/14) בקיבוץ רמת רחל, השתתפו כשלוש מאות חברי אגודה. במהלך הוועידה, הוצגו דו"חות שונים של מ"מ מנכ"ל האגודהיוני שפירא, וכן הוצגו דו"חות ביקורת ודו"ח יו"ר אגודת מורי הדרךיעקב מיטרני.

במהלך הוועידה נשא דברי ברכה שר התיירות לנדאו. השר פנה למורי הדרך והדגיש את חשיבות תפקידם: ״אתם חלון הראווה שלנו וצינור הידע העיקרי של התיירים - מבית ומחוץ״לנדאו התייחס גם לנושא תיירות הפנים בישראל: ״האדם הוא נוף מולדתו. תיירות הפנים חשובה לנו: גם תרבות, גם חינוך, גם נוכחות וריבונות״לנדאו הדגיש, כי המשרד רואה בעדיפות לקדם תיירות עממית: ״אנו מקדמים בנייתם של בתי מלון, אכסניות וצימרים, ועל פיתוח מתחמי קמפינג״ לדברי השר, ״לא מספיק לשאוף ל-10 מיליון תיירים, יש להבין מה התשתית המקומית יכולה להחזיק ולתכנן בהתאם גם ברמת התשתית. עלינו להבין מהי הקיבולת כדי שהתייר יקבל את השירות הטוב ביותר״

 בנוסף, הכריז השר לנדאו על קורס בשני שלביםשלב א' - יימשך כחצי שנה. בגמר שלב זה תינתן הרשאה להתחיל להדריך קבוצות בסינית (מיועד לסינים תושבי ישראל, או לישראלים דוברי סינית ברמה גבוהה)שלב ב' - ניתן להתחיל שלב זה בתוך שלוש שנים מתום שלב א׳. שלב זה יקנה השלמה להסמכה מלאה ויימשך כשנה וחצי לימודים

בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין השר לבין אגודת מורי הדרך שהתקיימה, הוחלט שבנוסף ל-300,000 ש״ח שמשרד התיירות ישקיע בקורס, יוגדר תקציב נוסף שישולם כמלגות לסטודנטים שיימצאו מתאימים לבסוף, הכריז שר התיירות לראשונה כי המשרד בוחן בימים אלה אפשרות לסייע ולהשתתף במימונו של קורס מרוכז ללימוד השפה הסינית בסין לישראליםהקורס ייועד למורי דרך ישראלים מוסמכים בלבד.

 

 

 

11/02/2014