23.06.2024
 
סקר ההתאחדות: נתון מופרך במיוחד

 

מאת חגי רוזן

 

התאחדות סוכני הנסיעות הפיצה קומוניקט ובו סקר, שממצאיו פורסמו בכלי תקשורת שונים, וצוטט בהרחבה גם בכנס ההתאחדות היום, אלא שממצא מרכזי אחד בו מפוקפק במיוחד:

 

 

 

לפי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאך זה התפרסם, הנתונים, איך נתנסח בעדינות, שונים בתכלית:

 

 

ובכן, לפי השנתון הסטטיסטי האחרון, אוכלוסיית ישראל מונה כ-8.08 מיליון נפש (מהם 6.06 מיליון יהודים). מתוך סך האוכלוסיה - 2.7 מיליון הם ילדים (עד גיל 18). שוב - לפי הלמ"ס.

אם כך - אוכלוסיית ישראל שמעל גיל 18 מונה כ-5.38 מיליון נפש. אם 65% מתוכם, כפי שטוען סקר התאחדות סוכני הנסיעות, נסעו לחו"ל לפחות פעם אחת בשנה החולפת, הרי שמספרם צריך היה להסתכם, בכ-3.5 מיליון נוסעים.

כלומר, בישראל של הלשכה המרכזית לססטיסטיקה יצאו לחו"ל 2.6 מילין איש בשנת 2013 (והמספר, יש לזכור, כולל ילדים עד גיל 18). בישראל של סקר ההתאחדות יצאו לחו"ל 3.5 מיליון איש (וזה אפילו מבלי לכלול את ילדים עד גיל 18). כלומר, בסביבות מיליון איש יצאו לחו"ל רק בעולם הדמיון של סקר התאחדות סוכני הנסיעות.

ונשאלת השאלה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוסד ממשלתי מכובד ומקצועי, מפרסם נתונים שנאספו בכלים מדעיים בידי אנשי מקצוע - מה הטעם בפרסום נתונים מקבילים, שנאספו בכלים מפוקפקים עד מעוררי-גיחוך, או, בלשון קומוניקט התאחדות סוכני הנסיעות - "סקר אינטרנט המבוסס על דגימה של מדגם מייצג של האוכלוסיה בישראל. דגימה מתוך פאנל אינטרנטי און ליין".

ובכל זאת, מנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות יוסי פתאל, בחר לחזור שוב על נתוני ההבל הללו באוזני הנוכחים בכנס השנתי היום.  

 

 

22/01/2014