23.06.2024
 
מחר: דיון על רש"ת בוועדה לביקורת המדינה בכנסת

 

 

שירות חדשות תיירות

מחר, 1 בינואר 2014 בשעה 09:00 בבוקר, תדון הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, בראשות ח"כ אמנון כהן (ש"ס), בדו"ח מבקר המדינה על ביצוע פרויקטים ברשות שדות התעופה.

המבקר מציין כי הרשות לא השלימה בשנים 2010-2012 את תכניות העבודה שלה בתחום פיתוח הפעילות התעופתית וניצלה רק 55%-73% מתקציבי הפיתוח השנתיים שאישרה הממשלה לשנים אלה. לדברי המבקר, בנמל התעופה בן גוריון עברו בשנת 2011 כ-12 מיליון נוסעים בטיסות בין-לאומיות, גידול של כ-46% לעומת 2005. הכנסות הרשות בשנה זו הסתכמו בכ-2,468 מיליון ש"ח. המבקר מוסיף כי הממשלה מאשרת מדי שנה את תקציב הפיתוח השנתי שהכינה הרשות, ותקציבי הפיתוח של הרשות לפעילות תעופתית לשנים 2010 ו-2011 היו כ-666 מיליון ש"ח וכ-983 מיליון ש"ח, והתקציב המאושר לשנת 2012 היה כ-767 מיליון ש"ח. הרשות השקיעה בשנים האחרונות את עיקר תקציב הפיתוח שלה בשדרוג מערך המסלולים בנתב"ג, בהקמת מגדל פיקוח חדש ובהקמת מערכת משולבת חדשה לבידוק, מיון ושינוע של כבודת נוסעים בנתב"ג. הרשות החלה גם בתכנון שדה תעופה חדש בתמנע.

המבקר מוסיף כי הרשות החליטה ב-2005 על הקמת מערכת משולבת חדשה לבידוק, מיון ושינוע של כבודת נוסעים, אך מועד השלמתה נדחה כמה פעמים. כעת מעריכה הרשות כי מועד הקבלה הסופי של המערכת יהיה בימים אלו. הליכי בחירת החברות שיקימו את המערכת המשולבת והחתימה על חוזי התקשרות עמן ארכו זמן רב, והיקפי ההתקשרות גדלו במהלך השנים. גם תקציב הקמת המערכת החדשה גדל והגיע לכ-400 מיליון ש"ח, לעומת האומדן המקורי של כ-300 מיליון ש"ח. בנוסף, לפני כשנה חתמו הרשות וחברה האחראית להקמת מערך השינוע במערכת החדשה על תיקון להסכם ההתקשרות ביניהן, והרשות נאלצה לשלם לחברה 1.5 מיליון אירו נוספים בגין הנזקים שגרמו לה העיכובים בביצוע הפרויקט - עיכובים שחלקם גרמה הרשות עצמה.                 

המבקר מציין עוד כי בעוד שבחודש יולי 2010 החליטה הממשלה כי הרשות תהיה אחראית לתכנון המפורט של שדה תעופה בין-לאומי ופנים ארצי חדש בתמנע, הרי שבפועל החלה הרשות בתכנון רק ביוני 2011. בדצמבר 2011 החליטה הרשות כי שדה התעופה החדש יוקם בתוך שלוש שנים, אך יותר משנה לאחר החלטת הרשות וכשנתיים וחצי לאחר החלטת הממשלה, טרם השלימה הרשות את התכנון המפורט. אומדן עלות הקמתו של שדה התעופה החדש עלה מכ-1.54 מיליארד ש"ח בהחלטת הממשלה לכ-1.9 מיליארד ש"ח ב-2012 (גידול של כ-16%). במרץ 2013 הנחה מנכ"ל הרשות להקטין את עלות הקמת שדה התעופה החדש, כך שלא תעלה על כ-1.65 מיליארד ש"ח.

בישיבה ישתתפו נציגי מבקר המדינה, רשות שדות התעופה, משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית. הישיבה תתקיים בחדר הוועדה, ותשודר באתר הכנסת, בלשונית "שידורי הכנסת".

 

 

31/12/2013