26.06.2024
 
משרד התיירות: קורס צוערי תיירות

 

 

 

שירות חדשות תיירות

 

משרד התיירות מפרסם בימים אלה מכרז לאיתור מועמדים לקורס צוערים שייפתח באפריל 2014. עם סיום תהליך המיון, תוכשר נבחרת מקצועית ומיומנת שתוביל את הפעילות השיווקית של המשרד בארץ ובחו"ל.

מועד משוער לפתיחת הקורס הוא אפריל 2014 והוא יימשך כ-12 שבועות בשיתוף קורס הנספחים הכלכליים של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. במהלך הקורס יעברו הצוערים הכשרה בסיסית ולאחריה תתחיל התמחותם הייעודית.

המשרד מציע התמחות במסלול שיווק ומדיניות תיירות, הכולל, בין השאר: היכרות יסודית עם ענף התיירות בישראל ובחו"ל על כל מרכיביו, שיווק תיירות בחו"ל, איתור קהלי יעד ופלחי שוק, ניהול מו"מ עם סיטונאי תיירות וסוכנים, חברות תעופה, ארגונים דתיים, גורמים ציבוריים ופרטיים, וכן גורמים ממשלתיים בארץ ובחו"ל. כמו כן יירכשו בקורס מיומנויות הסברה, ידע בשיווק ובפרסום, בתקשורת, במדיניות השקעות בתיירות ובפיתוח תשתיות תיירותיות.

בסיום הקורס, יעברו הצוערים התמחות בת שנתיים ביחידות השונות במשרד התיירות ולאחר מכן יתמנו לתפקידים מקצועיים מטעם המשרד, בארץ ובחו"ל.

המועמדים ידרשו לעמוד בהצלחה בתהליכי מיון הכוללים 3 שלבים - בחינות בכתב, מרכזי הערכה וועדת בוחנים, שיערכו ע"י נציבות שירות המדינה במהלך החודשים הקרובים.

משרד התיירות מפעיל 19 לשכות ברחבי העולם, ביניהן בברזיל, ברוסיה, בקוריאה בצרפת, בארה"ב, בגרמניה, בסין ועוד. הלשכות מהוות זרוע ביצועית של המשרד ופועלות להגברת תנועת התיירות לישראל.

מועמדות למכרז יש להגיש עד 28.11.2013 באופן מקוון באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה- מכרזי כוח אדם בכתובת: www.civil-service.gov.il.

 

 

10/11/2013