24.06.2024
 
עלייה בתיירות לאוסטרליה

 

 

מאת שירן כצנלסון

 

רשויות התיירות האוסטרליות הודיעו כי 6.3 מיליוני מבקרים ביקרו במדינה בשניים עשר החודשים האחרונים, שהסתיימו באוגוסט 2013. מן הנתונים עולה כי נרשמת עלייה של 5.6 אחוזים ביחס לשנה שחלפה.

סך המבקרים שנרשמו בסקר והגיעו מבריטניה (611,300), מייצגים לבדם כשלושה אחוזים מסך העלייה השנתית.

בריטניה נשארה שוק המקור הגדול והחשוב ביותר של התיירות לאוסטרליה. למעשה, התיירים הבריטים לבדם תורמים כחמישה עשר אחוזים מסך כל הוצאות התיירים המבקרים באוסטרליה.

 

 

 

09/11/2013