21.06.2024
 
עליה של 9% ביציאות ישראלים לחו"ל בינואר-ספטמבר

 

 

שירות חדשות תיירות

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא יציאות ישראלים לחו"ל: 

ינואר- ספטמבר 2013 (נתונים מקוריים)

  • בינואר - ספטמבר השנה נרשמו 3.8 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל - עלייה של 9% לעומת אותה תקופה אשתקד.

  • בדרך האוויר נרשמו 3.4 מיליון יציאות לחו"ל - עלייה של 11% לעומת אותה תקופה ב-2012.

  • בדרך היבשה נרשמה ירידה של כ-3%.

נתוני מגמה (בחישוב שנתי)

  • בשלושת החודשים האחרונים יולי - ספטמבר 2013 היתה ירידה של 5%, בהשוואה לעלייה של 5% בחודשים אפריל - יוני 2013.

 

ספטמבר - יוצאים לחו"ל

  • 529 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש ספטמבר השנה, 507 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש ספטמבר והשאר (23 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ-70% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).

  

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

יציאות לחו"ל - סה"כ

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים יולי - ספטמבר 2013, 395 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (כ-4.7 מיליון ברמה שנתית) ירידה קלה בהשוואה לחודשים אפריל - יוני 2013, בהם נרשמו 408 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש (כ-4.9 מיליון ברמה שנתית).

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים יולי - ספטמבר 2013 היתה ירידה של 5% בחישוב שנתי (ירידה של 0.4% בממוצע מדי חודש) בהשוואה לעלייה של 5% בחודשים אפריל - יוני 2013 (0.4% בממוצע מדי חודש).

 

יציאות לחו"ל בדרך האוויר

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים יולי - ספטמבר 2013 היו 360 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש (כ-4.3 מיליון ברמה שנתית) עלייה בהשוואה לחודשים אפריל - יוני 2013, בהם נרשמו 356 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש (ברמה שנתית דומה).

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים יולי - ספטמבר 2013 היתה עלייה של 2% בחישוב שנתי (0.1% בממוצע מדי חודש) בהשוואה לעלייה של 11% בחודשים אפריל - יוני 2013 (0.8% בממוצע מדי חודש).

 

08/10/2013