21.06.2024
 
Certares, בשקלים חדשים

 

 

מאת חגי רוזן

 

בנק ההשקעות האמריקני ג'יי ג'יי סרטרס (JJ Certares International Bank), הנמצא כעת במו"מ לרכישת חטיבת התיירות העסקית הגלובלית של תאגיד אמריקן אקספרס, מחזיק בלוגו מוכר במיוחד לקהל הישראלי:

לאחר בדיקה, מסתבר שהלוגו הנ"ל הוגש בידי החברה לאישור כסימן מסחרי בארה"ב בשנה שעברה:

http://trademarks.justia.com/857/31/jj-certares-85731903.html

ועומד להיות מאושר רשמית בחודש הבא כמדומני (אם לא יהיו התנגדויות, כמובן).

 

 

הלו? מישהו בבנק ישראל שומע? געוואלד! גונבים לנו את השקל החדש!

 

 

 

25/09/2013