21.06.2024
 
הלמ"ס: נתוני פדיון ותעסוקה במלונות במחצית הראשונה של השנה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במחצית הראשונה של שנת 2013 מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-33 אלף איש בממוצע לחודש - בדומה לאותה תקופה בשנת 2012. פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-4.3 מיליארד ש'. בירושלים הפדיון מתיירים היווה 29% מסך הפדיון מתיירים במלונות, תיירות ובתל אביב-יפו - 32%. 52% מהפדיון מישראלים מקורו במלונות אילת וים המלח.

אפריל - יוני 2013: בתקופה זאת נרשמה מגמת עלייה בפדיון מתיירים של 19%, בחישוב שנתי, ומגמת עלייה בפדיון מישראלים של 3% בחישוב שנתי. 

סך הפדיון בינואר - יוני 2013 הסתכם ב-4.3 מיליארד ש' במחירים שוטפים, כאשר הפדיון מתיירים היווה 45% מסך הפדיון (כ-1,9 מיליארד ש') והשאר - 2.3 מיליארד ש' - היה פדיון מישראלים (עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות, וכן שירותים שאינם פטורים מע"מ שנרכשו על ידי תיירים).

בפדיון מתיירים בדולרים נרשמה ירידה של 3% בהשוואה לינואר-יוני 2012.

במחצית הראשונה של שנת 2013 מנו מלונות התיירות 344 בתי מלון עם כ-48 אלף חדרים, ותפוסת החדרים הייתה כ-63% (בדומה ל 2012). לינות התיירים במלונות תיירות ירדו ב-7%, לינות הישראלים עלו ב-5% וסך הלינות נשארו ללא שינוי בהשוואה למחצית הראשונה של 2012.

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות העדכניים, עולה כי בממוצע החודשי של הפדיון מתיירים במחצית הראשונה של 2013 נרשמה ירידה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .

מניתוח נתוני המגמה של הפדיון מתיירים עולה שבינואר-מרץ 2013 נרשמה עלייה של 3% בחישוב שנתי, ואילו באפריל-יוני 2013 נרשמה עלייה של 19% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). נתוני המגמה של שלושת החודשים האחרונים יכולים להשתנות בעתיד במידה ניכרת.

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה, כי הממוצע החודשי של הפדיון מישראלים במחצית הראשונה של 2013 עלה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב-4%.

מנתוני המגמה עולה, כי בפדיון הישראלים ברבע הראשון של 2013 נרשמה מגמת עלייה של 7% בחישוב שנתי, ואילו ברבע השני של 2013 נרשמה מגמת עלייה של 3% בחישוב שנתי (0.2% בממוצע לחודש).

חלקן של אילת וים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה 52%. באילת, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, הפדיון מישראלים עלה ב-13%. העלייה הגבוהה ביותר בפדיון מישראלים נרשמה במערב ירושלים - 15% .

הפדיון מתיירים של המלונות בירושלים ובתל אביב-יפו היווה כ-70% מסך הפדיון בערים הללו. בתקופה הנחקרת נרשמו בירושלים ובתל אביב-יפו ירידות של כ-10% בפדיון מתיירים בהשוואה למחצית הראשונה של 2012. גם בשאר ערי התיירות הפדיון מתיירים במחצית הראשונה של 2013 ירד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במחצית הראשונה של 2013 מספר המשרות (הכולל את העובדים דרך חברות כוח אדם) במלונות התיירות הגיע לכ-33 אלף בממוצע לחודש (בדומה לתקופה המקבילה אשתקד). מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות כוח אדם היווה באותה תקופה כ-12% מסך משרות השכיר.

השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש הסתכם בתקופה הנחקרת בכ-6.8 אלף ש' לערך; השכר הממוצע של העובדים באמצעות חברות כוח אדם במחצית הראשונה של 2013 הסתכם בכ-4.8 אלף ש'.

 

שמואל צוראל, מנכ"ל התאחדות המלונות, אמר כי "הירידה בפדיון מהתיירות הנכנסת נובעת באופן ישיר ממגמת הירידה בכמות התיירים המגיעים לארץ ומהחלשות הדולר אל מול השקל. חרף הירידה, המלונות לא מפטרים עובדים ומצליחים לשמור על מצבת עובדים כמו בשנה קודמת, עם שכר ממוצע העומד על 6,800 ש'. השמירה על העובדים נובעת מרצון לשמר כוח אדם מקצועי ואמין, שנותן בבתי המלון שירות איכותי שלא יסולא בפז."

עוד העירה התאחדות המלונות כי "הדבר המעניין יותר הוא הירידה של 19% במשרות דרך חברות כוח-אדם (כ-900 עובדים) והפיכתן למשרות שכיר של המלונות - כלומר מעבר מחברות כוח-אדם כמעסיק למלונות כמעסיק. זאת מגמה שהחלה כבר ברבעון הראשון של השנה, והמשיכה באותו שיעור גם ברבעון השני".

 

 

 

11/09/2013