19.06.2024
 
משרד התיירות מבקש רעיונות לרכישת מותג תדמור

 

 

שירות חדשות תיירות

 

משרדי התיירות והאוצר בוחנים אפשרויות להעברת הפעילות של בית הספר המרכזי למלונאות תדמור למסלול הפעלה חדש, באמצעות מכירת החברה, מכירת מותג החברה, באמצעות מתן זיכיון או בכל דרך אחרת. זאת, מאחר שהחברה מתוקצבת עד לסוף שנת 2014 והמשך פעולתה לאחר מכן נבחן בימים אלה.

במסגרת בחינת האפשרויות השונות להמשך הפעילות המבוצעת היום ע"י חברת תדמור יוצא משרד התיירות בקול קורא לקבלת הצעות ורעיונות לרכישת המותג לצורך ביצוע פעילות החברה ע"י אחרים, וזאת כחלק מבדיקת אפשרות של יציאה למכרז בעתיד. יצוין כי מכירת המותג אינה כוללת את מכירת החברה, נכסיה או המקרקעין בהם מתקיימת הפעילות. מטרת הפניה היא לבחון התעניינות של גורמים רלוונטיים ברכישת המותג "תדמור" והיא אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות. כמו כן משרד התיירות והאוצר טרם החליטו האם ובאיזה אופן לפרסם מכרז או הזמנה להציע הצעות בנוגע לנושא פנייה זו.

היקף פעילות תדמור נכון להיום: בית ספר תיכון ובו 7 כתות לימוד (2 כתות בכל שכבה י'- יב' , כתה אחת יג'); קורסי הכשרה למבוגרים בתחומי הקולינריה (טבחות סוגים 1-5 קונדיטאות); 10-12 קורסים שנתיים בכל שנה בממוצע ועוד 15 קורסים פרטיים קצרים בתחומי הקולינריה; קורסי הכשרה למבוגרים בתחומי הניהול המלונאי (מלונאות, מנהל בכיר); סדנאות חד יומיות וקורסים קצרים; פעילות שיווק ומכירות, פיתוח תכניות לימודים ועוד. יצוין, כי חלק מהפעילות הזו מבוצעת מכוח התקשרות של משרד הכלכלה עם תדמור וחלק מהפעילות מפוקחת על ידי המשרד ואינה ממומנת על ידו. שיעור ההשמה של בוגרי תדמור עומד על כ-95%.

את הנוסח המלא של הפנייה ניתן לראות באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.tourism.gov.il

את ההצעות יש לשלוח לדואר אלקטרוני שכתובתו Tadmor@tourism.gov.il
תאריך אחרון להגשת ההצעות והרעיונות: 16.10.2013.

01/09/2013