23.06.2024
 
משרד התיירות: 2 מיליון ש′ להשתתפות באירועים תיירותיים מאוגוסט עד סוף השנה

 

 

 

שירות חדשות תיירות

 

משרד התיירות מעודד קיומם של אירועים המושכים תיירות נכנסת ותיירות פנים לאזורי הארץ השונים על ידי השתתפות בהוצאות השיווק שלהם. המשרד מפרסם היום חוזר מנכ"ל בדבר נוהל השתתפות המשרד בסכום של כ-2 מיליון ש' באירועים המעודדים תיירות. את הבקשות להשתתפות באירועים לפי חוזר מנכ"ל זה יש להגיש עד 25/7/2013.

מדובר באירועים המסייעים לשיווק התיירות בישראל, אשר מתקיימים בין היתר בפריפריה, כאשר ההשתתפות בהם מלווה בלינה וצריכה של שירותי תיירות מקומיים.

המשרד הודיע כי יתמוך באירועי תרבות, מוסיקה, אמנות, וספורט. ההתקשרות תהיה עם ארגונים ללא מטרות רווח כמו עמותות תיירות, רשויות מקומיות וכדומה. כמו כן הוצאות הפקתו של האירוע לא תפחתנה מ-1,000,000 ש' והוא מיועד לקהל הרחב או לקהל ממגזר מסוים - אם כצופה או כמשתתף, ואינו אירוע סגור המיועד לקבוצות שנבחרו מראש. שיעור ההשתתפות המרבי של משרד התיירות ביחד עם משרדי ממשלה אחרים וגופים סטטוטוריים המתוקצבים ע"י המדינה באירוע, לא יעלה על 50% מכלל עלויות הפקת האירוע. שיעור השתתפות המשרד באירוע בודד לא יעלה על 250,000 ש' לתקופת הנוהל.

יצוין, כי הפעלת נוהל זה מותנית באישור תקציב המדינה לשנת 2013, ולהקצאת תקציב מיוחד לאירועים שיועמד לרשות המשרד. עוד יצוין כי זו הפעם האחרונה בה משרד התיירות מסייע לשיווק אירועי תיירות באמצעות נוהל זה. החל משנת 2014 השתתפות המשרד בפעולות שיווק לאירועים תיירותיים תהיה לפי "נוהל תמיכות" אחר, שיפורסם לקראת שנת 2014.

בנוהל המפורסם באתר המשרד מפורטים השיקולים להשתתפות המשרד באירועים ובין היתר: תינתן עדיפות לאירוע המביא תרומה כלכלית לאזור בו הוא מתרחש וגורם לרכישת שירותי תיירות באזור - בעיקר לינה, וכן אירוח במסעדות, קניות ושימוש באטרקציות התיירותיות הקיימות באזור. תינתן עדיפות לאירועים הנערכים בעונות של שפל בתיירות, לאירועים המתרחשים באופן קבוע מידי שנה, לאירועים ככל שהם נמשכים זמן רב יותר ברצף ובמיוחד לאירועים הנמשכים על פני מספר ימים.

03/07/2013