14.06.2024
 
עתירה מנהלית של ממ"ן נגד משרד התחבורה ורשות שדות התעופה

 

 

שירות חדשות תיירות

היום הוגשה עתירה מנהלית של ועד עובדי ממ"ן (מסופי מטען וניטול בע"מ) באמצעות עו"ד משה שפורן נגד רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה, שעניינה תיקון המכרז למתן הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת מסוף מטען כללי בנמל התעופה בן גוריון באופן שתיכלל בו התניה לפיה הזוכה במכרז יחויב להעסיק את כל עובדי ממ"ן (486 במספר) בתנאי ההעסקה כפי שהם מעוגנים במסכם הקיבוצי שחל עליהם.

מתוך העתירה: "..המכרז במתכונתו הנוכחית מפקיר 486 עובדים לתחרות ולמשחקי כוחות חסרי כל חמלה בין המציעים הפוטנציאלים, באשר לעצם העסקתם, כמו גם תנאי העסקתם, אם בכלל, כאשר תוצאות המשחק ידועות מראש - רבים מהם צפויים למצוא עצמם מחוץ למעגל העבודה, ולמצער, ללא הזכויות ותנאי העסקה אותם צברו בעמל וביזע רב".

"אין להעלות על הדעת כי במדינת ישראל, אשר חרטה על דגלה עקרונות של מדיניות רווחה וזכויות עובדים, ימצאו עצמם 486 עובדים(!) בן לילה בפני שוקת שבורה ובפני מציאות קשה ומרה של אובדן מקור פרנסתם.
וכל זאת על שום מה- על שום שרשות שדות התעופה, ומדינת ישראל בכלל, מבקשת להשיא את הרווחים הצפויים לה במסגרת הזיכיון להפעלת מסוף המטען הכללי בנתב"ג, על חשבון 486 עובדים."

בחברת ממ"ן מועסקים, כאמור, כ-490 עובדים. השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק ועומד על כ-7,900 ש' ברוטו, כולל תשלום בגין משמרות. הגיל הממוצע של העובדים הוא 45 והוותק הממוצע הוא כ-10 שנים. כ-190 עובדים כבר חצו את גיל 50 וכ-170 עובדים מתגוררים בערים לוד ורמלה. יצוין כי למרות הירידה החדה ברווחי חברת ממ"ן בשנים האחרונות, הרי שלא היתה פגיעה בתנאי העסקתם של העובדים כפי שמעוגנים בהסכם הקיבוצי.

יוזכר כי המכרז החדש פורסם לאחרונה מאחר וההסכם של רש"ת עם ממ"ן מסתיים בסוף חודש מארס 2014. הצעותיהן של החברות השונות שניגשות למכרז אמורות להיות מועברות עד חודש אוגוסט השנה.

עובדי ממ"ן פנו באמצעות עו"ד משה שפורן לרשות שדות התעופה בדרישה לתיקון המכרז, כך שיבטיח את זכויות העובדים. אולם הרשות השיבה להם, באמצעות יועצה המשפטי, עו"ד אריה שחם, כי "אין בדעת רש"ת להתערב ביחסי העבודה בגופים השונים שהינם בעלי הרשאה בנתב"ג ו/או נותני שירותים".

עוד יוזכר כי, בתחילת החודש פנה במכתב יו"ר הועד, דודו הימלפרב, לשר התחבורה, ישראל כץ, והפציר בו לפעול לתיקון המכרז הפוגעני: "מי שיקרא את תנאי המכרז עשוי לחשוב שהמסוף מופעל באמצעות רובוטים ולא באמצעות בני אדם שמחוייבים לפרנסת ילדיהם הקטנים. אם נאבד את הזכויות בהסכם הקיבוצי נידרדר כולנו ביום אחד לעוני נורא. ביכולתך להציל אותנו". ממשרד התחבורה לא התקבלה תשובה עד עתה.

25/06/2013