16.06.2024
 
ההתאחדות: קוראים לנתניהו "להציל את ענף התיירות ממשגה היסטורי"

 

 

שירות חדשות תיירות

התאחדות סוכני הנסיעות בפניה דחופה הבוקר לראש הממשלה נתניהו:

 

 

לכבוד

ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו

 

כבוד ראש הממשלה,

 

הנדון : קריאה להצלת ענף התיירות ממשגה היסטורי של ממשלת ישראל

 

אנו פונים אליך בקריאה בהולה לבטל את ההחלטה להטיל מע״מ על תיירים נכנסים לישראל.

כל ניסיונותינו להידבר עם האוצר בנושא זה נכשלו ואבדו בתוך המולת ההכנות לקראת העברת הצעת חוק התקציב בישיבת הממשלה הקרובה.

 

תמצית טענותינו:

בכל העולם מדינות נמנעות מלהטיל מע״מ על תיירים נכנסים או מטילות מע״מ בשיעורים מתונים ונמוכים מאוד יחסית למע״מ המקובל במדינה.

הבסיס לקבלת ההחלטה הינו נייר עבודה של בנק ישראל, אשר הנחות יסוד בו, דוגמת רמת ביקושים קשיחה ועוד, שגויות ואינן מבוססות מספיק. שורת מומחים בלתי תלויים ומקצועיים לכל דעה כופרים בנייר העבודה ובתוצאותיו.

אנו סבורים כי משרד האוצר, בתום לב, קיבל החלטה שגויה שתוצאותיה יהיו הרסניות לענף התיירות בישראל ולכלכלת המדינה.

כבודך, כמו כל אזרח החי במדינה, יודע כי הביקושים בענף התיירות הנכנסת משתנים באופן קיצוני בפרוץ משברים ביטחוניים בישראל או כלכליים בארצות המוצא.

פנייתנו היא זעקה בשם אלפי העובדים שמקום עבודתם עלול להתבטל כתוצאה מהחלטה שנזקה רב ותועלתה לא קיימת הלכה למעשה.

אחד הפלחים החשובים בתעשיית התיירות היא תיירות הכינוסים הבינלאומיים. חשיבותו בין השאר, מעבר לתרומה הישירה של הבאת קהל תיירים הרוכשים שירותי תיירות איכותיים בישראל, הוא קידום מעמדה הבינלאומי של ישראל בכל תחומי המו"פ, העסקים, הרפואה והטכנולוגיה ויצירת שיתופי פעולה בין גורמים ישראליים ובינלאומיים בכל תחומי המשק.

שירותי הלינה, התחבורה והטיולים מהווים כ-75% מסך ההוצאה של תייר המגיע לכנס בינלאומי בישראל והעלאת מחיר שהייתו בשיעור גובה המע"מ תפגע משמעותית בתעשיית הכנסים שהפכה מרכזית.

כגורמים המקצועיים הרלוונטים לקבלת החלטה בנושא אנו קובעים, כי עם כניסת ההחלטה לתוקף יבוטלו לאלתר קבוצות תיירים רבות ובעיקר כנסים בינלאומיים שנקבעו להתקיים בישראל, אשר חתמו הסכמים כבר לפני שנים ויסרבו בצדק לתיקוני מחיר בהודעה פתאומית.

כבר היום אנו מקבלים דיווחים על ביטולים בפועל של כנסים וקבוצות והודעות על השהיית עסקאות עד לבירור המצב לאשורו.

אין בליבנו ספק כי הממשלה עומדת לעשות משגה כלכלי יקר שתיקונו יעלה הרבה יותר מההכנסה המתוכננת על ידי האוצר.

ראש הממשלה, אנו קוראים לך להציל את ענף התיירות ממשגה היסטורי של הממשלה בראשותך.

 

בכבוד רב,

 

קובי קרני, יוסי פתאל

יו"ר ומנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות

12/05/2013