14.06.2024
 
יום עיון בשיתוף ירדן, בנושא שיקום נהר הירדן - ב-16 במאי

 

 

שירות חדשות תיירות

תחת הכותרת "מנוף לשלום, אתגר סביבתי והזדמנות לפיתוח כלכלי" יתקיים יום עיון של רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי בהשתתפות שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו, שר החקלאות יאיר שמיר, השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, ח"כ מירי רגב, ח"כ נחמן שי, מנכ"ל רשות המים אלכס קושניר, נכבדים מירדן וארה"ב, ראשי רשויות ועוד. במרכז לארץ ישראל יפה בתל אביב ב-16 במאי.

ביום העיון ייחשף פרויקט שמובילה רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי לשיקום אזור הירדן הדרומי שבין שפך נהר הירמוך לירדן ועד הקו הירוק, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, המשרד לשיתוף אזורי, רשות המים, צה"ל, גופים ירוקים, מועצה אזורית עמק המעיינות, עיריית בית שאן, גופים ממשלתיים ואזוריים.

נהר הירדן מהווה גבול בינלאומי בין ישראל וירדן ובעל משמעות בינלאומית נרחבת בתחום הדתי, הגיאופוליטי והתיירותי.

רמון בן ארי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אומר: כי למרות חשיבותו סובל נהר הירדן מהזנחה רבת שנים. מפלס המים שהיה נמוך, זיהום ומליחות מים בעקבות שנים של הזרמת מי שופכין לנהר מישראל, ירדן והרשות הפלשתינאית. אזורים נרחבים בירדן אינם פתוחים לציבור עקב מוקשים שעדיין פזורים סביבו וסביב גדר מערכת. מטרת הפרויקט הינה לטפח ולשקם מגוון אקולוגי, בתי גידול, מעיינות, שטחים טבעיים, שימור חקלאות כבסיס כלכלי מרכזי במרחב, תוך הכרה בלגיטימציה ההדדית והחיים במשותף כערך יסודי וכמינוף לשלום.

בשלב הראשון יתמקד הפרויקט בהכנת תכנית אב נופית-תיירותית, מנהריים ודרומה, כמענה לשמירת ערכי הטבע והנוף ושיקום הנהר והקמת מיזמים תיירותיים למינוף כלכלי לאזור.

בעוד שנתיים מתוכנן להתחיל לפעול מתקן טיהור שפכים. התכנית מציעה חלופות לשימור מפלס ואיכות המים, תוך הורדת רמת המליחות וכן תציעה יעדי אספקת מים עתידיים. כמו כן פורסת התכנית פתרונות למזהמים השונים לאורך הנהר, בעיקר שפכים סניטריים, מי דגה, ותכנית למי המעיינות, שיפור איכות המים, שיקום אקולוגי להגדלת המגוון הביולוגי והחזרת מינים נכחדים.

כחלק מהפרויקט בוצעו סקרים ב-18 אתרי מורשת ו-100 אתרי עתיקות ייחודיים (כמו תל שלם בו שרידי מחנה הלגיון הרומאי השישי מימי מרד בר כוכבא, טחנה לייצור סוכר מימי הביניים, מכוורת מימי המקרא ועוד) במטרה לפתח בהם אתרי תיירות. בנוסף בוצע סקר קיים של מיזמים תיירותיים ותשתיות אירוח בשטח התכנית ובאזור מקביל במדינת ירדן תוך בחינה ופילוח של התיירות הנכנסת באזור.

מצב הניקוז נבחן, במיפוי אזורי, הצפות קודמות, הגנה על תשתיות וניהול מצב שיטפונות, הגנה על מצוקי החוואר ממיחתור ובחינת "תחזוקה ירוקה". במסגרת התכנית המקיפה נערך סקר אקולוגי ע"י מכון דש"א לנושאי בוטניקה וזואולוגיה, סקר מעיינות ומפת רגישות אקולוגית, חי וצומח. בנושא פינוי המוקשים לאורך גדר המערכת, תיאום תשתיות גדר ל"גבול של שלום" תוך ניצול מוצבים נטושים לצרכי תיירות (תצפית נוף וכד'), בנוסף קידום פרויקטים חקלאיים בין ישראל וירדן וכן תיאום בנושא כמות המים שתוזרם לירדן לשמירה על הטבע והחקלאות.

ביום העיון יציגו: ענבל אברהם מנהלת הפרויקט ורם אבירם יועץ גיאופוליטי, פרופ' אביטל גזית, ד"ר יהושע שקדי, ד"ר אמיר פלרברג, יעל שאלתיאלי, נאור ירושלמי, אלון זסק ועוד, את עקרונות תכנית האב.

יתקיימו מושבים בהשתתפות אנשי מקצוע, שרים, חברי כנסת וראשי רשויות מהאזור.

 

תכנית הכנס:

8:00-8:45 - התכנסות

9:00 - תחילת הכנס

15:00 - סיום הכנס

 

הכנס אינו כרוך בתשלום אך יש להירשם מראש.

לפרטים נוספים - אורית /ענבל - רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי - 04-6532854

06/05/2013