22.05.2024
 
אושרה עקרונית העלאת מגבלת הגובה למלונות בחוף הצפוני באילת

 

שירות חדשות תיירות

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (וולנת״ע) המליצה בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לאשר את בקשת משרד התיירות, שהוגשה בהנחיית השר חיים כץ, לטובת מימוש מדיניותו להוספת חדרי לינה וקיצור בירוקרטיה בבינוי מלונות.

במסגרת ההחלטה שהתקבלה, תמ"א 13 תתוקן ותאפשר כעת בנייה של מלונות סמוך לקו המים עד לגובה של 45 מטרים ו-60 מטרים, המשקפים טווח שנע בין 12-20 קומות, במקום הגבלה של שמונה קומות בלבד, הקיימת כיום.

רקע: תמ״א 13 לחופי אילת אושרה ביולי 2005. התמ״א כללה מגבלת בינוי לגובה באזור המלונאות בחוף הצפוני בשל שדה התעופה שהיה פעיל. עם פתיחת שדה התעופה רמון וסגירת השדה בלב העירלטענת משרד התיירות מגבלות הגובה אינן רלוונטיות עוד. לאור הרצון לתמוך בהתחדשות וחיזוק המרקם התיירותי של המלונות בחוף הצפוני, נעתרה הוולנת״ע והחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית לבטל את מגבלת גובה הבינוי הקיימת.

 

 

 

 

 

08/08/2023