22.05.2024
 
ועדת הכלכלה אישרה תיקונים לתקנות הטיס

 


שירות חדשות תיירות

 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום את בקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות הטיס, העוסקות ברישוי קציני מבצעי אויר וברישום כלי טיס וסימונם. התיקון הראשון, באשר לרישוי קציני מבצעי אוויר, נועד להתאים את התקנות לנספח 1 לאמנת שיקגו, המפרטת את אמות המידה המחייבות למתן רישיון והתאמה לפרקטיקה בפועל. התיקון השני, באשר לרישום כלי טיס וסימונם, נועד להתאים את התקנות לתקנות התעופה הפדרליות האמריקאיות ולאמנת שיקגו.

ח"כ שלום דנינו, שמילא את מקומו של היו"ר, פתח את הדיון וביקש פרטים על התיקון המבוקש. סגן היועצת המשפטית של רשות התעופה האזרחית, אבישי פדהצור, אמר כי הרשות מבקשת להתאים את תקנות הטיס לאמות המידה הבינלאומיות באשר לקצין מבצעי אוויר.

"כל מי שעוסק בתחום התעופה צריך לקבל רישיון, ויש מקצועות מאוסדרים שהם טייסים ויש כאלה שהם לא טייסים, בהם קציני מבצעי אוויר. השאיפה היא לקרב את התקנות כמה שיותר לאמות המידה הבינ"ל, אנחנו חתומים על אמנת שיקגו שמחייבת זאת. במקרה שלפנינו, לפני שנתיים שלוש ערך ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי תיקון באמות המידה לרישוי קציני מבצעי אוויר, ואנחנו מחויבים לתקן את אמות המידה שלנו", אמר עו"ד פדהצור.


ח"כ דנינו ביקש פרטים נוספים על התפקיד של קצין מבצעי אוויר, ומפקחת המבצעים ברת"א, ימין חן, "השיבה כי הוא זה שמכין את החומר לטיסה, מבצע את התכנון, מתדרך את צוות האוויר ועושה מעקב מהקרקע על כל טיסה עד שהיא מסתיימת ואם יש צורך הוא בקשר עם המטוס". עו"ד פדהצור הוסיף: "התפקיד הזה הוא כל כך חשוב, כך שהוא והקברניט אחראים על הטיסה. הוא שחקן מרכזי".


יו"ר איגוד הטייסים, קברניט מידן, שאל האם יש שינוי בידע הנדרש של קציני מבצעי אוויר, וחן השיבה כי נוסף מבחן ביצועי אנוש. על כך אמר בר, כי "אנחנו לומדים שהרבה מהתאונות, צריך להגיד ביושר, מתרחשות בגלל טעויות שלנו, לא בגלל המטוסים או בעיות טכניות. לכן לומדים איך לנהל טעויות ולנהל סיכונים, והשינוי שמוצג פה הוא מבורך והיה צריך לקרות מזמן".


קצין המבצעים האווירי בארקיע, אופיר חיימוביץ, אמר כי בענף יש 270 בעלי רישיונות מתוכם כ-60 פעילים, כאשר זה תחום שהוא נישה שרק חברות התעופה מעסיקות. הוא ביקש שהתיקון בקשר לקציני מבצעי אוויר יכנס לתוקף רק בעוד 9 חודשים, והסביר כי רת"א אישרה השנה תכנית הדרכה ל-10 קציני מבצעים שלא כללה את מבחן ביצועי האנוש, ואם תחול עליהם החובה הזו הדבר יעכב את הכשרתם.


הקברניט בר התייחס לכך ואמר כי התעופה בישראל קטנה ומצומצמת וזה לא קל לארגן קורס ל-10 חניכים, ואין סיבה להקשות עליהם. עם זאת, הוא הוסיף כי הסטנדרטיזציה חשובה. ח"כ דנינו ביקש לדעת מה תהייה המשמעות של זה, והאם הקצין יוכל לעבוד בישראל ולא בחו"ל. עו"ד פדהצור השיב כי לא מדובר בסוגיה משפטית אלא מקצועית, וציין כי זה לא ישנה את סדר הפעולה של הקצינים כי הם פועלים רק בישראל ויוכלו להמשיך לפעול. הוא הוסיף כי רת"א תסכים שהתקנות יכנסו לתוקף בעוד 6 חודשים, חיימוביץ אמר כי זה מקובל עליו והוועדה אישרה זאת.

באשר לתקנות הסימון הסביר עו"ד פדהצור, כי "סימון מאוד חשוב בתעופה אזרחית, כדי להתחקות אחר המקור לתאונה או התקלה, באמצעות בדיקת הציוד שכשל. החובה הבסיסית לסימון מוטלת על היצרן, וכשמישהו בא לקבל רישיון לטיסה מבקשים שיראה שהמוצר מסומן. התקנות נוגעות גם לכלי טיס בהפעלה מרחוק, ונועדו להתאים לתקנות האמריקאיות". תקנות הסימון יכנסו לתוקף בעוד כשלושה חודשים והחובה לסמן פרטים חיוניים שלא סומנו קודם לכן תיכנס לתוקף בעוד כחצי שנה.

 

 

 

 

 

20/06/2023