16.06.2024
 
צוות החלופות לשדה התעופה המשלים מתכנס לראשונה

 

 

 

שירות חדשות תיירות


מחר יתכנס לראשונה הצוות הבין משרדי לבחינת חלופות להרחבת הקיבולת לתנועה האווירית הבין לאומית לישראל וממנה בהתאם להחלטת הממשלה 547.

את ההחלטה, שקודמה יחד עם שר האוצר ושר החוץ, יזמה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ מרב מיכאלי וזו אושרה בממשלה ב-24.10.2021. במסגרת ההחלטה הוקצו לצוות תשעה חודשים להשלמת הבדיקה ובכוונת הצוות לעמוד בלוח הזמנים.

הצוות שיתכנס מחר יבחן וישתמש בבדיקות המקצועיות שבוצעו בשנים האחרונות, יזמן מומחים ויבחן חלופות נוספות לשדה תעופה משלים לנתב"ג מתוך כוונה לייצר תשתית תעופתית משמעותית בישראל לעשרות השנים הקרובות.

על מנת לאפשר לוועדה התייחסות לכלל השיקולים המקצועיים והלאומיים, יכלול הצוות נציגים ונציגות ממשרדי ממשלה רבים ומהרשויות הרלבנטיות בהם: משרד רה״מ, משרד החוץ, משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבטחון, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הנגב וגליל, המל״ל, המועצה הלאומית לכלכלה, רת״א, רמ״י, מנהל התכנון ומשקיפים מגופים נוספים בהם רש"ת.

את הצוות יוביל אל״מ (מיל׳) עילם שגיא, איש חיל האוויר בעברו המכהן כיום כמשנה למנכ״לית משרד התחבורה.

הפגישה הראשונה תעסוק במתודולוגיית העבודה, בעיסוקי הצוותים המקצועיים שתפעיל הוועדה ובהגדרת הנחות העבודה לבחינת החלופות השונות.

 

 

 

 

 

27/11/2021