21.06.2024
 
יש למנות פרוייקטור לחידוש התיירות

 

 

 

שירות חדשות תיירותבמכתב משותף ששיגרו הבוקר לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל והתאחדות המלונות בישראל, לשרת התיירות, ח״כ אורית פרקש-הכהן ושר הבריאות, ח״כ יולי אדלשטיין, הם קוראים לשרים לנצל את המומנטום הנוכחי שבו לישראל יתרון משמעותי ביחס לעולם כמדינת תיירות היכולה להעניק ביטחון אישי לתייריה המבוסס על העובדה שמרבית האוכלוסייה הבוגרת מחוסנת, ולהיערך לחידוש תנועת התיירות לישראל במתכונת המתאימה למגבלות התקופה והשיקולים הבריאותיים. מאחר ומדובר בתנועה בין מדינות, הכרחי ליצור ולאמץ נהלים ותקנים, העומדים ומשתלבים בתקנים ומערכות בינלאומיים״.

״חידוש תנועת התיירות כרוך בתיאומים בין משרדי ממשלה וממשקים בינלאומיים שיאפשרו הליכי תיקוף של מסמכי בריאות. תיאומים אלה מחייבים היערכות זמן רב מראש. ההיערכות שתאפשר תנועת תיירות לישראל וממנה, מחייבת גיבוש מתווה ותוכנית פעולה ליישומו לאלתר. לצורך הבטחת הצלחת התהליך, המורכב מיסודו, אנו סבורים כי יש למנות ״אחראי על״ (פרוייקטור ממשלתי) שיתכלל את כל הפעולות והתאומים הנדרשים, כולל ניהול הוצאתם מן הכח אל הפועל והקמת ״שולחן עגול״ של כלל הגורמים הקובעים יחד עם נציגי תעשיית התיירות״.

במכתב מביעים הלשכה וההתאחדות את חששם כי ישראל לא תהיה מוכנה במועד שייקבע לחידוש תנועת התיירות לישראל, ישראל תאבד את היתרון הבינלאומי היחסי שלה ואת הביקושים שכבר קיימים והענף המושבת מזה כשנה, מאז פרוץ המשבר, לא יתחיל להתאושש גם בתקופה שלאחר היציאה מהסגר "לכן, חשוב שהנהלים והדרישות יקבעו לאלתר, כך שגורמי הבירוקרטיה יוכלו לתכנן ולהקים את הממשקים והמערך הנדרש כך שיפעל במועד שיוחלט לכניסת תיירים".

עוד גורמי התיירות מדגישים כי עוד בטרם פרסום מועד מתוכנן לכניסת תיירים, וכבר מתקבלים ביקושים ערים לביקור בישראל, כולל תיירים יהודים המבקשים להגיע לחג הפסח ומבקרים עולי רגל בני הדת הנוצרית ואנשי עסקים שקשורים לפעילות כלכלית בינלאומית שמרכזה בישראל. 

לדעת הלשכה וההתאחדות, הערכות הבין-משרדית צריכה למנף את ה'יתרון החיסוני' של מדינת ישראל במסגרת קמפיין שיווקי / תדמיתי ממוקד של מדינת ישראל בעולם וכן לאמץ תקנים בינלאומיים לניהול התיירות.

 

 

 

 

 

 

 

14/01/2021