23.06.2024
 
זמן ההמתנה להחזר על טיסה שבוטלה יקוצר משמעותית

 

 

 

שירות חדשות תיירותועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ יעקב מרגי, אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית תיקון להוראת השעה המשהה חלק מזכויות הצרכנים בחוק שירותי תעופה, שנועד לקצר את מועד השבת ההחזר הכספי על טיסה שבוטלה. בהתאם להצעה שאושרה, ההחזר הכספי על טיסה שבוטלה יושב לצרכנים תוך 30 יום מיום הביטול, ולא תוך 90 יום כפי שהיה עד כה במסגרת הסדרי הקורונה, וההצעה תיכנס לתוקף ב-15 בדצמבר.

היו"ר מרגי פתח את הדיון והזכיר, כי בראשית תקופת הקורונה אישרה הוועדה את ההצעה להשהות חלק מזכויות הצרכנים, בהם גם הזכות לקבל החזר כספי על טיסה שבוטלה תוך 21 ימים מיום הפנייה לחברת התעופה. הוועדה קבעה, בהוראת שעה, כי בתקופת הקורונה תעמוד תקופת ההחזר על עד 90 יום. הוא הוסיף, כי עם התמשכות משבר הקורונה דרשו הוא וחברי הוועדה להיטיב עם הצרכנים ולצמצם את זמן ההחזר הכספי מ-90 ל-30 יום בלבד, ובעקבות זאת הגישה הממשלה את ההצעה שאושרה היום, ומוזגה להצעה דומה שהגישו היו"ר מרגי יחד עם חברי הוועדה ח"כ הילה שי וזאן, ח"כ יבגני סובה וח"כ יצחק פינדרוס.

ח"כ הילה שי וזאן ביקשה להוסיף סעיף שיחייב גם את סוכנויות הנסיעות להשיב לצרכנים את הכסף שקיבלו מחברות התעופה. היא הציעה כי הסוכנויות ישיבו את הכסף תוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו אותו מחברת התעופה, בניכוי העמלה עליה הוסכם עם הלקוח בעת הרכישה. ח"כ יבגני סובה תמך בהצעה ואמר כי מהנעשה בסוכנויות הנסיעות עולה תמונה עגומה ויש תלונות רבות של צרכנים שלא קיבלו את הכסף שלהם.

מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות וסוכני התיירות בישראל, עו"ד טלי לאופר, ביקשה להאריך את התקופה ואמרה כי חברות התעופה קיבלו דחייה משמעותית, בזמן שהסוכנים נדרשו לטפל בפניות לקוחות ללא תמורה. היו"ר מרגי אמר כי ברור שכסף ששייך לצרכן צריך גם לחזור אליו, אך הסכים להאריך את התקופה ל-15 ימי עסקים, אך לא מעבר לכך.
המשמעות היא כי חברות התעופה יחויבו, החל מה-15 בדצמבר, להחזיר את הכסף תוך 30 ימים מיום ביטול הטיסה, לצרכן או לסוכן. סוכן שקיבל את הכסף יחויב להחזיר אותו לצרכן תוך 15 ימי עסקים מיום שקיבל אותו מחברת התעופה. באשר לטיסות שבולו לפני ה-15 בדצמבר - הסוכנים ידרשו להחזיר את הכספים תוך 15 ימי עסקים מיום פרסום החוק ברשומות.

בתום הדיון אישרו חברי הוועדה פה אחד את ההצעה, ובעדה הצביעו היו"ר מרגי, ח"כ הילה שי וזאן, ח"כ יבגני סובה, ח"כ יצחק פינדרוס וח"כ עידן רול. "הלוואי ויכולתי להגיד שזו פעם אחרונה שאנחנו מתעסקים בהוראת השעה הזו", אמר היו"ר מרגי בסיכום.


 

 

 

 

 

 

 

07/12/2020